Vašarska nekultura

4.364 I ovaj vašar, jedan od mnogih u nizu, ostavio...