Vašarska nekultura

4.643 I ovaj vašar, jedan od mnogih u nizu, ostavio...