Nacionalna služba zapošljavanja raspisala javne pozive za finansijsku podršku nezaposlenima i poslodavcima

Nacionalna služba za zapošljavanje je 5. aprila 2024. godine raspisala 12 javnih poziva putem kojih će, kroz direktnu finansijsku podršku poslodavcima i nezaposlenim licima, u mere aktivne politike zapošljavanja biti uključeno više od 23.000 lica. Za ove namene planirano je izdvajanje 7,75 milijardi dinara. Dodatna sredstva za finansiranje mera aktivne politike zapošljavanja biće obezbeđena i od strane lokalnih samouprava, kako kroz zajedničko finansiranje sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, tako i kroz samostalno finansiranje, uz tehničku podršku NSZ.

Kao i prethodnih godina, težište će biti na teže zapošljivim kategorijama nezaposlenih građana u koje spadaju: mladi u domskom smeštaju, hraniteljskim porodicama i starateljskim porodicama, lica bez završenog srednjeg obrazovanja i lica koja su završila funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih, stariji od 50 godina, Romi i Romkinje, osobe sa invaliditetom (OSI), korisnici novčane socijalne pomoći, lica koja se nalaze na evidenciji nezaposlenih duže od 12 meseci i žrtve porodičnog nasilja.

Većina javnih poziva biće otvorena do 29. novembra 2024. godine, dok je rok za podnošenje zahteva za pojedine mere namenjene osobama sa invaliditetom 31. decembar 2024. godine. Javni poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje biće otvoren do 15. maja, dok je javni poziv za učešće u finansiranju mere obuka za potrebe poslodavca za zaposlenog na raspolaganju do 31. oktobra ove godine.

IL-nsz-nacionalna-sluzba-za-zaposljavanje-posao Nacionalna služba zapošljavanja raspisala javne pozive za finansijsku podršku nezaposlenima i poslodavcima

Zahtevi za učešće u merama podnose se nadležnim organizacionim jedinicama Nacionalne službe za zapošljavanje, prema mestu rada lica ili sedištu poslodavca, neposredno, putem pošte ili elektronskim putem.

Sve informacije u vezi raspisanih javnih poziva biće dostupne na internet stranici www. nsz.gov.rs, putem zvaničnih stranica na društvenim mrežama kao i u svim organizacionim jedinicama Nacionalne službe za zapošljavanje.

You may also like...

2 Responses

  1. Popunio sam već

  2. Nezaposlen sam,na Birou rada sam,rođen sam 17.07.1977 god,završio sa osnovnu školu u selu Kucura,srednju školu’Mašinski tehničar 4 SSS u gradu Kula,imam diplomu,imam završeni kurs za molera, fasadera, farbara,imam diplomu,imam i položen vozački ispit za B, C, E kategorije,sve sam to predao u Biro za nezaposlene,nikad,ni jednom me nisu zvali ni za bilo kojo posao,šta mi je dalje činiti?radim šta god stignem,ali nigdr u firmi,fabrici,čekam vaš odgovor!

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *