Od Ministarstva za rad opštini Ivanjica preko 4 miliona

4.395 Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Zoran...