Ivanjica – Raspisan konkurs za energetsku sanaciju porodičnih kuća i stanova

Ministarstvo rudarstva i energetike raspisuje JAVNI POZIV za dodelu sredstava za finansiranje Programa energetske sanacije porodičnih kuća i stanova koji sprovode jedinice lokalne samouprave, kao i gradske opštine.

Raspisuje se Javni poziv za dodelu sredstava za finansiranje Programa energetske sanacije porodičnih kuća i stanova koji sprovode jedinice lokalne samouprave, kao i gradske opštine, koji će činiti pojedinačni projekti energetske sanacije porodičnih kuća i stanova, koje sprovode jedinice lokalne samouprave kao i gradske opštine, a u cilju ostvarivanja uštede energije i njenog racionalnog korišćenja, kao i ostvarivanja ciljeva projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbijiˮ.

I.PREDMET I USLOVI ZA DODELU SREDSTAVA

Predmet Javnog poziva je finansiranje Programa koji obuhvata sledeće mere energetske efikasnosti:
-unapređenje termičkog omotača putem:
-zamene spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača. Ova mera obuhvata i prateću opremu za prozore/vrata, kao što su okapnice, prozorske daske, roletne, kapci i dr, kao i prateće građevinske radove na demontaži i pravilnoj montaži prozora/vrata, kao što je demontaža starih prozora/vrata i odvoz na deponiju, pravilna montaža prozora, obrada oko prozora/vrata gips-karton pločama, gletovanje, obrada ivica i krečenje oko prozora/vrata sa unutrašnje strane zida,
-postavljanja termičke izolacije zidova, tavanica iznad otvorenih prolaza, zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru,
-postavljanja termičke izolacije ispod krovnog pokrivača. Ova mera može obuhvatiti, u slučaju da je oštećen krovni pokrivač i hidroizolacioni krovni sistem, građevinske radove na zameni hidroizolacije i drugih slojeva krovnog pokrivača, kao i limarske radove, ali ne i radove na zameni konstruktivnih elemenata krova;

-unapređenje termotehničkih sistema zgrade putem zamene sistema ili dela sistema efikasnijim sistemom putem:
-zamene postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim, zamene postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela-radijatora i pratećeg pribora,
-ugradnje toplotnih pumpi koje koriste energiju vazduha, vode i zemlje (grejač prostora ili kombinovani grejač),
-ugradnje elektronski regulisanih cirkulacionih pumpi,
-opremanjem sistema grejanja sa uređajima za regulaciju i merenje predate količine toplote objektu (kalorimetri, delitelji toplote, balans ventili),
-ugradnja solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode,
-ugradnja solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, ugradnja dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije i izrada neophodne tehničke dokumentacije i izveštaja izvođača radova na ugradnji solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije koji su u skladu sa zakonom neophodni prilikom priključenja na distributivni sistem, minimalni iznos sredstava podsticaja koji JLS može da zatraži u prijavi na Javni poziv, u skladu sa brojem stanovnika na teritoriji JLS, a prema podacima iz Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine iznosi:

Broj stanovnika JLS Minimalni iznos sredstava podsticaja

Preko 100.000 10.000.000
80.000- 100.000 7.500.000
60.000 – 80.000 6.500.000
50.000 – 60.000 5.500.000
40.000 – 50.000 4.500.000
30.000 – 40.000 3.500.000
20.000 – 30.000 2.500.000
10.000 – 20.000 2.000.000
Do 10.000 1.500.000

U skladu stepenom razvijenosti JLS određenoj Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 104/14), JLS koje pripadaju četvrtoj grupi čiji je stepen razvijenosti ispod 50% republičkog proseka, i to: Babušnica, Bela Palanka, Bojnik, Bosilegrad, Bujanovac, Vladičin Han, Golubac, Žitorađa, Kuršumlija, Lebane, Mali Zvornik, Medveđa, Merošina, Preševo, Prijepolje, Svrljig, Surdulica, Trgovište i Tutin dužne su da učestvuju sa iznosom od minimalno 30% od ukupne vrednosti podsticaja koja dodeljuju Ministarstvo i JLS.

JLS koje su navedene u Uredbi o utvrđivanju Liste kategorija kvaliteta vazduha po zonama i aglomeracijama na teritoriji Republike Srbije za 2021. godinu („Službeni glasnik RSˮ, broj 144/22) i u Programu za zaštitu vazduha u Republici Srbiji za period od 2022. do 2030. godine sa akcionim planom („Službeni glasnik RSˮ, broj 140/22), prepoznate po visokoj zagađenosti vazduha i svrstane u treću kategoriju kvaliteta vazduha na osnovu rezultata monitoringa emisije PM10 i PM2.5 suspendovanih čestica u 2021. godini, dužne su da učestvuju sa iznosom od minimalno 40% od ukupne vrednosti podsticaja koja dodeljuju koja dodeljuju Ministarstvo i JLS. Ostale JLS dužne su da učestvuju sa iznosom koji je minimalno jednak vrednosti traženih sredstava podsticaja, tj. ne mogu potraživati sredstva podsticaja koja su veća od sredstava sa kojima učestvuju u finansiranju Programa.

II.PRAVNA LICA KOJA IMAJU PRAVO NA PODNOŠENjE PRIJAVE

Pravo na podnošenje prijave imaju jedinice lokalne samouprave i gradske opštine. Pojam prijave označava dokumente iz poglavlja III.  Javnog poziva.

III.DOKUMENTACIJA KOJU JE POTREBNO PRILOŽITI PRI PODNOŠENjU PRIJAVE

Podnosilac prijave je potrebno da dostavi sledeću dokumentaciju:
1)Prijavni obrazac
2)izjavu o načinu finansiranja Programa i namenskom trošenju sredstava, u skladu s propisima. Prijava se podnosi u pisanom obliku uz obavezno dostavljanje svih dokumenata u elektronskom obliku na kompakt disku ili USB memorijskom stiku. Prijavu potpisuje predsednik opštine/gradonačelnik ili od njega ovlašćeno lice.

IV.PREUZIMANjE DOKUMENTACIJE ZA JAVNI POZIV

Konkursna dokumentacija za Javni poziv može se preuzeti sa internet stranice, link: https://mre.gov.rs/aktuelnosti/javni-pozivi i sadrži:
1)Kompletan tekst Javnog poziva;
2) Prijavni obrazac;
3) Izjava o načinu finansiranja Programa.

V.MESTO I ROK DOSTAVLjANjA PRIJAVA

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom – „Prijava na Javni poziv za finansiranje programa energetske sanacije. na adresu: Ministarstvo rudarstva i energetike Nemanjina 22 – 26
11000 Beograd – Savski Venac Pak Broj 3306. Na poleđini koverte navesti pun naziv i adresu Podnosioca prijave. Rok za dostavu prijava na pisarnicu Ministarstva je najkasnije do 23. juna 2023. godine do 15.00 časova.

Blagovremenom se smatra prijava, koja je primljena i overena pečatom prijema u pisarnici Ministarstva (na navedenoj adresi), najkasnije do 15.00 časova poslednjeg dana roka, bez obzira na način prispeća.

Neblagovremene prijave rešenjem će biti odbačene. Za informacije u vezi Javnog poziva možete se obratiti na elektronsku adresu: E-mail: [email protected]. Sva pitanja i odgovori biće objavljeni na internet stranici Ministarstva rudarstva i energetike, link: https://mre.gov.rs/aktuelnosti/javni-pozivi.
JLS koja su utrošila dodeljena sredstva po Javnom pozivu imaju pravo da podnesu zahtev za dodatna sredstva. Prilozi uz zahtev će biti uređeni u ugovoru o finansiranju.

VI.UTVRĐIVANjE ISPUNjENOSTI USLOVA ZA DODELU SREDSTAVA

Ministarstvo utvrđuje ispunjenost uslova za dodelu sredstava na osnovu pregleda podnete dokumentacije iz poglavlja III. Javnog poziva.
U toku postupka utvrđivanja ispunjenosti uslova Ministarstvo može da od Podnosioca prijave, prema potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

VII.ODOBRAVANjE SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE PROGRAMA

Ministarstvo rešenjem utvrđuje ispunjenost uslova za dodelu sredstava i obaveštava Podnosioca prijave putem elektronske pošte.
Lista JLS kojima su odobrena sredstva za finansiranje programa biće objavljena na: https://mre.gov.rs/aktuelnosti/javni-pozivi

VIII.NAČIN REALIZACIJE DODELjENIH SREDSTAVA

Ministarstvo će zaključiti ugovor o finansiranju i realizaciji Programa sa JLS koja je ispunila uslove za dodelu sredstava u skladu sa rešenjem iz poglavlja VII. stav 1. Javnog poziva. JLS bira privredne subjekte i pojedinačne projekte energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem javnih poziva. U okviru javnih poziva neophodno je uvrstiti sve mere energetske efikasnosti navedene u odeljku I. Javnog poziva i izradu neophodne tehničke dokumentacije za dobijanje odgovarajućih dozvola/odobrenja za izvođenje radova za primenu mera iz odeljka I. Javnog poziva u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata.

IO-Energetska-efikasnost- Ivanjica - Raspisan konkurs za energetsku sanaciju porodičnih kuća i stanova

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *