Manji porez za poljoprivedno zemljište u opštini Lučani

U Lučanima je održana 78. sednica Opštinskog veća na kojoj je, između ostalih,  doneta odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji opštine Lučani kojom je, ovaj put, značajno umanjen porez za poljoprivredna zemljišta u prvoj zoni. Naime, opština Lučani je u prethodnoj godini zabeležila promet zemljišta, i do tri puta većoj ceni od dosadašnje, a za namenu izgradnje auto puta ili industrijske zone.

Prema zakonskoj regulativi, to bi značajno podiglo cenu poreza za poljoprivredno zemljište u tim delovima naseljenih mesta, a to su: Dljin, selo Lučani, selo Guča, Đerać, Krstac, Lisice i Turica. Zato je Opštinsko veće zauzelo stav da se navedena područja prenesu iz prve u drugu zonu i samim tim, za ova poljoprivredna zemljišta se značajno umanji pripadajući porez.

il-Lucani Manji porez za poljoprivedno zemljište u opštini Lučani

Inače, na teritoriji opštine Lučani se određuju četiri zone, a u zavisnosti od komunalne opremljenosti i opremljenosti javnim objektima, saobraćajnoj povezanosti i delatnostima.

Odlukom se određuje zona jedan, koja obuhvata nepokretnosti koje se nalaze na području naseljenih mesta gradskog karaktera i to: Lučani (varošica), Guča (varošica), deo naseljenog mesta Dljin, naseljeno mesto Lučani, odnosno industrijska zona.

Zona dva obuhvata sve nepokretnosti koje se nalaze na području naseljenih mesta: Lučani (selo), Guča (selo), Dljin, Đerać,Krstac,Lisice, Puhovo, deo naseljenog mesta Turica, deo naseljenog mesta Viča, deo Kotraže.

Zona tri obuhvata nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji naseljenih mesta:Deo sela Lučana,sela Guče,Viče,Kotraže,Turice,Krivača,Goračići,Grab,Vučkovica, Milatovići, Guberevci, Tijanje, Zeoke, Rti, Donja Kravarica, Gornja Kravarica, Živica, Rogača, Lis, Markovica, Negrišori i Rtari.

Zona četiri: obuhvata sve nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji naseljenih mesta Dučalovići, Kaona, Gornji Dubac, Donji Dubac.

Na 78.sednici Opštinskog veća usvojen je i izveštaj o izvršenju budžeta opštine Lučani za period 01.01.-30.09.2021. godine u kojem je ostvaren budžetski suficit od 13 miliona dinara, a opština Lučani nema kreditnih zaduženja. Ukupni prihodi i primanja budžeta opštine Lučani u ovom periodu ostvareni su u iznosu od oko 558 miliona dinara i veći su za oko 23 odstou odnosu na isti perid prpotekle godine. Najveći deo prihoda čine poreski prihodi 66 odsto i transferi 27 odsto.

Ukupno izvršeni rashodi i izdaci u periodu januar-septembar 2021. godine iznose 545 miliona dinara i manje su izvršeni u odnosu na plan za oko 20 odsto u odnosu na isti period protekle godine a najveće učešće u ukupnim rashodima i izdacima imaju bruto plate budžetskih korisnika 17 odsto, održavanje puteva 10 odsto, dotacije i transferi osam odsto, tekuće subvencije za poljoprivredu 4,5 odsto,  održavanje javnih površina pet odsto.

Na sednici su usvojeni izveštaji o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja JP „Rzav“ Arilje i JKP „Duboko“ Užice za period 01.01.-30.9.2021.godine. Usvojen je i predlog odluke o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji opštine Lučani. Data je saglasnost na izveštaj o radu za radnu 2020/21 godinu i usvojen godišnji plan za 2021/22 godinu predškolske ustanove „Naša radost“ Lučani, kao i razvojni plan ove ustanove za period 2021-2024. godine. PU „Naša radost“ Lučani u radnoj 2020/21 godini imala je upisano 482 dece u 21 vaspitnoj grupi u objektima u Lučanima i Guči, i izdvojenim odeljenjima u Kotraži, Goračićima i Donjem Dubcu.Radnu 2021/22 godinu PU „Naša radost“ počela je sa najvećim brojem upisane dece do sada 539, u 22 vaspitne grupe.U toku je realizacija projekta proširenja objekta u Lučanima dogradnjom dve sobe,a završetak radova planiran je do kraja januara naredne godine.

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *