Za rekonstrukciju kotlarnice u Guči dvadeset jedan milion dinara

382 Opština Lučani je sa Minisatrstvom za zaštitu životne sredine...