Ivanjičani u mirovnoj misiji u Libanu

2.820 Ivanjičani, Darko Drašković, Milovan Martinović, Darko Lazović i Vladimir...