Poziv ugostiteljima da se prijave radi realizacije šeme dodele vaučera za 2023. godinu

Turistička organizacija opštine Ivanjica obaveštava ugostitelje da je od 20.12.2022. godine počela prijava za realizaciju šeme dodele vaučera za subvencionisano korišćenje usluga smeštaja u   Postupak prijave ugostitelja, rezervacije i podnošenja zahteva za refundaciju sprovodi se preko Centralnog informacionog sistema (CIS) u oblasti ugostiteljstva i turizma (E-Turista).

Prijavu za učešće u realizaciji šeme dodele vaučera korisnicima, Ministarstvu, sa svog glavnog korisničkog naloga, ugostitelji podnose apliciranjem kroz sistem E-turista.

Vaučeri se mogu koristiti u trajanju od najmanje pet noćenja izvan grada, opštine, odnosno mesta prebivališta, kao i mesta studiranja korisnika vaučera.

Sve dodatne informacije u vezi sa prijavom i načinom realizacije šeme zainteresovani mogu dobiti na internet stranici Ministarstva turizma i omladine.

Lista ugostitelja koji učestvuju u realizaciji šeme dodele vaučera biće objavljena na sajtu Ministarstva turizma i omladine. Navedenu listu Ministarstvo će ažurirati sedmično i objavljivati je na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva.

Vaučeri mogu da se iskoriste najkasnije do 20. novembra 2023. godine, a uslovi za njihovo dobijanje su nepromenjeni u odnosu na ranije godine. To znači da pravo na vaučere imaju:

Korisnici vaučera mogu biti:

1)    korisnici prava na penziju;

2)    nezaposlena lica iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i druga lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (korisnici posebne novčane naknade i privremene naknade);

3)    korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruju u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita;

4)    korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruje u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje;

5)    radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 70.000 dinara mesečno;

6)    ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata sa primanjima, koja ne prelaze iznos od

70.000 dinara mesečno;

7)    korisnici prava na naknadu na porodičnu invalidninu po palom borcu;

8)    nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji su se izjasnili da se bavi isključivo poljoprivredom, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS“, br. 41/09 i 10/13 – dr.zakon i 101/16),

9)    studenti.

IL-Seoski-turizam-Ivanjica- Poziv ugostiteljima da se prijave radi realizacije šeme dodele vaučera za 2023. godinu

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *