”Ski centar Golija” počinje gradnjom pristupnog puta i parkinga

JP „Skijališta Srbije“ je u okviru realizacije projekta izgradnje ski centra na Goliji raspisalo javnu nabavku koja obuhvata izradu projektno-tehničke dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji pristupnog puta do ski centra sa pratećim parkingom, po sistemu „ključ u ruke“ i izradu projektno-tehničke dokumentacije za dve ski staze i žičaru, kao i vezne ski puteve do polazne i izlazne stanice žičare.

premiertaxibannertext474 ''Ski centar Golija'' počinje gradnjom pristupnog puta i parkinga

Idejnim rešenjem koje je izradila projektantska kuća „Mašinoprojekt-kopring“ iz Beograda predviđena je izgradnja pristupne saobraćajnice „S1“ i parkinga za putničke automobile u okviru kog se nalazi stajalište za autobuse. Na osnovu navedene dokumentacije izrađen je Projekat preparcelacije koji je potvrđen od strane opštine Ivanjica, a ugovorena je i izrada Urbanističkog projekta.

Funkcija saobraćajnice „S1” je da poveže put Golijska reka – Odvraćenica sa parkingom u okviru kompleksa ski centra. Dužina saobraćajnice od ukrštanja sa pomenutim putem do ukrštanja sa planiranom saobraćajnicom „S3” iznosi 587 metara.

Saobraćajnica „S1” je predviđena za dvosmeran saobraćaj. Sastojaće se od dve trake po 3 metra širine. Predviđene su i obostrane pešačke staze širine 1,5 metara.

Planskom dokumentacijom na predmetnoj lokaciji planirano je parkiralište kapaciteta do 850 parking mesta. Obzirom na strateško opredeljenje Skijališta Srbije, a u vezi sa konceptom razvoja ski centra, dobijene su instrukcije u smislu neophodnih kapaciteta za podmirivanje potreba parkiranja u skladu sa etapnim planom izgradnje.

IL-ski-centar-golija ''Ski centar Golija'' počinje gradnjom pristupnog puta i parkinga

Ovim idejnim rešenjem predviđeno je parkiralište sa 8 parking mesta za autobuse i do 235 mesta za putničke automobile. Rešenje u situacionom i nivelacionom smislu omogućava dalje proširenje kapaciteta parking mesta odnosno izgradnju preostalog dela parkirališta u sledećoj fazi u skladu sa planom.

Kroz javnu nabavku bira se izrađivač projektno-tehničke dokumentaciju za dve ski staze i šestosednu žičaru isklopivog sistema. U sklopu ovog posla potrebno je projektovati i vezne puteve od planiranog parkinga do polazne i izlazne stanice žičare, kao i platoe dovoljnih dimenzija prema potrebama skijaša i njihovog ukrcavanja odnosno iskrcavanja, na polaznoj i izlaznoj stanici žičare.

Šestosedna žičara imaće dužinu od 1.450 metara i savladavaće visinsku razliku od 322 metra. Ski staza 1 biće duga 1.600, a ski staza 2 – 1.423 metra, dok će obe savladavati visinsku razliku od oko 300 metara.

Predmet izvođenja radova je izgradnja pristupnog puta “S1” sa prvom fazom parkinga, za minimalno 110 parking mesta, u svemu prema Projektu za izvođenje koji je takođe predmet ove nabavke. Ponuda mora uključiti sve neophodne radove na izgradnji i puštanju u rad predmetne saobraćajninice i parkinga.

Planirani ski centar predstavlja deo planiranog jedinstvenog skijaškog područja koje će u krajnjoj fazi realizacije objediniti planirane turističke centre Vrhovi – Odvraćenica, Golijska Reka i Šeremetovica – Kuti – Plešin. Planirano skijalište, zajedno sa planiranim turističkim centrom u okviru turističke celine Vrhovi – Odvraćenica, važećom planskom i ostalom razvojnom dokumentacijom predviđeno je kao okosnica turističkog razvoja u prvoj fazi na teritoriji Parka prirode Golija. Ovo područje je detaljnom analizom i evaluacijom svih relevantnih elemenata i fizičkih karakteristika područja Golije određeno kao najpogodnija lokacija za inicijalni razvoj turizma na području planine Golije.

Planom detaljne regulacije za Ski centar „Golija“ na teritoriji opštine Ivanjica, uređuje se područje u površini od 262,67 hektara u okviru zone planiranog skijališta i dela turističke celine Odvraćenica na planini Goliji.

Rok za dostavljanje ponuda za pomenute poslove ističe 18. juna.

You may also like...

3 Responses

  1. Kov kaže:

    Ima li šanse na Goliji Golijska reka skijalište da se ikad napravi evo 14 godina ima kako su postavljeni stubovi za žičaru stoje i zarastaju dvosedi, staze su isto zarasle, sramota za skijališta srbije. Pitanje možete li uputiti i postaviti Skijalištima Srbije i rts-u da vide šta se događa(nedogađa) povodom toga? Hvala unapred. A Vama hvala za sve što radite u cilju skijanja i zdravog života.

  2. Dejan Rajčić kaže:

    Napokon !!! Odavno se čekalo na ovu lepu vest. Pozdrav iz Niša.

  3. dejan kaže:

    Biće kao sa aerodromom u Kraljevu

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *