”Ski centar Golija” počinje gradnjom pristupnog puta i parkinga

5.496 JP „Skijališta Srbije“ je u okviru realizacije projekta izgradnje...