“Ski centar Golija“ počinje gradnjom pristupnog puta i parkinga

3.670 JP „Skijališta Srbije“ je u okviru realizacije projekta izgradnje...