Društvo za CDP iz Ivanjice jedno od najaktivnijih u Srbiji

Društvo za Dečiju i cerebralnu paralizu opštine Ivanjica jedno je od uspešnijih u našoj zemlji kada je reč o unapredjenju položaja osoba sa invaliditetom. O predanom radu i velikom pomaku koji je učinjen kada je reč o osobama sa smetnjama u razvoju, govori veliki broj projetaka realizovanih kroz ovo Drštu od kojih su najznačajniji:

– Usluga „Vikend predah“ program – prvi put u Srbiji je pokrenuta u Ivanjici uz finansijsku podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalu politiku.

– „Personalna asistencija za OSI“ – koji je finansiran uz pomoć NSZ RS.

– U partnerstvu sa Crvenim krstom Ivanjica projekat: „Socioterapijski klub za osobe sa invaliditetom“ uz podršku Ministarstva za rad i socijalnu politiku RS.

-Projekat podrške OSI sa sela „Bioskop koji leči“ i nabavka terenskog vozilo za prevoz OSI.

-Kroz projekat Ministrastva za rad i socijalnu politiku počela je realizacija usluge Dnevnih aktivnosti za lica sa kombinovanim-višestrukim smetnjama u razvoju, a od 2011. godine ovu uslugu finansira opština Ivanjica.

-Kroz program DILS obučena su 23 lična pratioca deteta.

-realizovan je projekat “Brže do cilja’’  koji je finasirala SKAN fondacija iz Holandije i nabavljeno je  novo terensko vozilo za prevoz korisnika dnevnog boravka.

-Formirana je radionica za “Okupaciono radnu terapiju i profesionalnu rehabilitaciju OSI“ gde je nabavljeno 5 razboja za tkanje pa korisnici dnevnog boravka imaju okupaciono radnu terapiju. Projekat je finansirao EU PROGRES.

-Uz podršku IVC Beograd instalirana je prva Senzorna soba u Jugozapadnoj Srbiji .

– Uz podršku EUPROGRESA i Delegacije Evropske unije realizova je usliga „Predah“, koja se od 2013. godine finansira od Ministarstva za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

-Uz podršku EUPROGRES-a nabavljena je  Interaktivna tabla i Beringer aparat za korekciju govora.

-Od Repubiličkog zavoda za socijalnu zaštitu, na konkurusu za Koncept za uslugu LPD izabrano je  Društvo za CDP Ivanjica za razvoj, pilotiranje i obuku trenera za pružanje usluge lični pratilac deteta.

-Kroz projekte EUPROGRES-a dobijen je  Neurofidbek aparat.

IL-logo-opstina-ivanjica Društvo za CDP iz Ivanjice jedno od najaktivnijih u Srbiji

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *