Konkurs za prijem tri radnika u Domu zdravlja

Na osnovu odluke Ministarstva zdravlja Republike Srbije i Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažaovanje kod korisnika javnih sredstava od 30. januara 2017. godine, Dom zdravlja Ivanjica, raspisao je  O G L A S  ZA  PRIJEM U RADNI ODNOS:

DOKTOR MEDICINE: 2 izvršioca na neodređeno vreme – Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika, medicina rada i kućno lečenje.

EKONOMISTA: 1 izvršilac na neodređeno vreme – Služba za tehničke i slične poslove.

U S L O V I:

– Za radno mesto pod rednim brojem 1 DOKTOR MEDICINE kandidati podnose: prijavu sa kratkom biografijom, adresa, kontakt telefon, overenu fotokopiju diplome o završenom Medicinskom fakultetu, overenu fotokopiju položenog stručnog ispita i Rešenje o upisu u Imenik Lekarske Komore, izvod iz knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime).

– Za radno mesto pod rednim brojem 2 EKONOMISTA kandidati podnose: prijavu sa kratkom biografijom, adresa, kontakt telefon, overenu fotokopiju diplome o završenoj Višoj stručnoj spremi – ekonomske struke.

Prijave na oglas podnose se Odseku za administrativno-pravne poslove Doma zdravlja Ivanjica u Ivanjici, Ulica 13. seprembar broj 39 u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Prijave se primaju do 22. februara.

Za sve informacije možete se obratiti na telefon 032/662-039.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u obzir.

You may also like...

1 Response

  1. Dejo kaže:

    Zasto objavljujete ovu vest kad je konkurs za radnike zavrsen

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *