U Tehničkoj školi u Ivanjici po četvrti put obeležen je Evropski dan jezika

U Tehničkoj školi u Ivanjici po četvrti put obeležen je Evropski dan jezika. Društvo za strane jezike i književnosti Srbije i Društvo školskih bibliotekara Srbije uputili su i ovog septembra poziv svim školama da se uključe u obeležavanje Evropskog dana jezika koji se proslavlja 26. septembra, a ustanovljen je 2001. godine. Na ovaj dan u svim evropskim zemljama ističe se višejezičnost, bogatstvo i raznolikost kultura, običaja i jezika evropskih naroda. Osim želje da se skrene pažnja javnosti na značaj celoživotnog učenja i poznavanja različitih jezika, nastoji se i da se ukaže na praktične situacije u kojima ta znanja pomažu ljudima u svakodnevnom funkcionisanju.

IL-dan-jezika-TS-ivanjica- U Tehničkoj školi u Ivanjici po četvrti put obeležen je Evropski dan jezika

Evropski dan jezika obeležava se u Tehničkoj školi u Ivanjici od školske 2019/2020. godine kada su uz podršku direktorke Škole i većeg broja nastavnika organizovani priredba i predstavljanje stranih jezika koji su se te godine učili u Školi. U toku sledeće dve školske godine kada se nastava odvijala na daljinu obeležavanje se nastavilo preko kvizova u različitim digitalnim alatima, prezentacija i panoa, kao i aktivnosti i materijala za rad u gugl učionicama. Ove godine raznovrsne aktivnosti posvećene su prvenstveno različitim zanimljivostima u vezi sa evropskim jezicima. Urađeni su i prezentacija i kviz kroz koje su se učenici upoznali sa važnim činjenicama o jezicima, a korišćeni su i pojedini resursi koji se nalaze na zvaničnom sajtu manifestacije. Završna aktivnost posvećena je izradi zajedničkog panoa svih učesnika koji prikazuje bogatstvo kultura i običaja evropskih naroda. U obeležavanju učestvuje više odeljenja različitih obrazovnih profila i razreda, a aktivnosti se realizuju u saradnji stručnog veća za strane jezike (nastavnika francuskog i engleskog jezika) i školskog bibliotekara. Ove godine obeležavanju će se do kraja sedmice pridružiti i nastavnici informatike sa svojim odeljenjima.

IL-dan-jezika-TS-ivanjica-1 U Tehničkoj školi u Ivanjici po četvrti put obeležen je Evropski dan jezika

Društvo školskih bibliotekara Srbije sačinjava zbirni izveštaj o svim učesnicima i aktivnostima u okviru obeležavanja Evropskog dana jezika na nivou cele Srbije, a broj učesnika iz godine u godinu sve je veći. Realizacija ovakvih aktivnosti pomaže učenicima da se lakše snađu u pronalaženju odgovarajućih izvora informacija i literature koje mogu koristiti za samostalno sticanje znanja i razvijanje veština, kao i za učenje i podizanje svesti o značaju učenja jezika. Osim toga, one doprinose i bogatijem kulturnom životu Škole i predstavljaju dopunu sadžajima koji su predviđeni planovima i programima nastavnih predmeta, a učenici tako imaju priliku da učestvuju u raznovrsnim programima van nastave u skladu sa svojim interesovanjima.

IL-skola-dan-jezika- U Tehničkoj školi u Ivanjici po četvrti put obeležen je Evropski dan jezika

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *