Postavljeni šatori ispred COVID ambulante u Ivanjici

4.427 U skladu sa novonastalom epidemiološkom situcijom i povećaim  brojem...