Radio predajnik kao pomoć jačanju otpornosti na prirodne katastrofe

1.246 U okviru projekta ’’Jačanje otpornosti na prirodne katastrofe i...