Ukida se odluka o samodoprinosu

1.902 Opštinska uprava opštine Ivanjica obaveštava sve preduzetnike i pravna...