Ivanjički parlament usvojio izveštaje o poslovanju javnih preduzeća

2.283 Održana je devetnaesta sednica lokalnog parlamenta na kojoj je...