Ivanjički parlament usvojio izveštaje o poslovanju javnih preduzeća

2.219 Održana je devetnaesta sednica lokalnog parlamenta na kojoj je...