Zasedalo Opštinsko veće u Lučanima – Usvojena odluka o ceni vrtića

Opštinsko veće opštine Lučani je održalo svoju 23. sednicu na kojoj je, između ostalog, doneta odluka o utvrđivanju ekonomske cene programa obrazovanja i vaspitanja u predškolskoj ustanovi „Naša radost“ Lučani za 2023. godinu.
Prema ovoj odluci, utvrđena je jedinstvena cena za jaslene i vaspitne grupe u ovoj ustanovi u iznosu od 25.568,00 na mesečnom nivou po detetu. Roditelj, odnosno staratelj učestvuje u finansiranju u visini od 20 odsto od ekonomske cene, što je 5.114,00 dinara, dok se iz budžeta plaća 20.454 dinara na mesečnom nivou po detetu. Za predškolski program u celodnevnom trajanju, cena je 15.341,00, roditelj ili staratelj deteta plaća 20 odsto od ekonomske cene, odnosno 3.068,00. dinara a iz budžeta opštine Lučani se izdvaja 15.341 dinara po svakom detetu. Za predškolski program u četvoročasovnom trajanju, roditelj plaća obrok u iznosu od 50,00 dinara po danu. Cena za jaslene i vaspitne grupe je povećana za 324 dinara a za predškolski program za 194 dinara po detetu. Do ovakve ekonomske cene se došlo na osnovu potrebnog broja izvršilaca u navedenoj ustanovi, planiranih rashoda kao i povećanog rasta cena od 6,7 odsto, koliko je procenjeno za 2023. godinu.
Veće je na ovoj sednici usvojilo i program rada Centra za socijalni rad za 2023. godinu. U programu se navodi da će opština Lučani tokom ove godine, kao i do sada, pomagati socijalno najugroženije sugrađane kroz jednokratne, vanredne i povremene novčane pomoći, nabavku ogreva, opreme za školu, sredstava za higijenu i životnih namirnica, kroz pomoć u ishrani u đačkim kuhinjama za treće, četvrto i svako naredno dete, pomoć za naknadu troškova ekskurzija, letovanja i zimovanja materijalno ugrožene dece, pravo nezaposlenim porodiljama, pravo na opremu novorođenog deteta, na besplatan obrok u narodnoj kuhinji, na saniranje i poboljšanje uslova stanovanja, kao i druga prava.

IL-Nemacka-pomoc-Lucani Zasedalo Opštinsko veće u Lučanima - Usvojena odluka o ceni vrtića
U delu programa Centra koji se odnosi na trenutne demografske karakteristike se navodi da je procenjena starost stanovništva opštine 47,26 godina. Zastupljen je trend negativnog prirodnog priraštaja a prema podacima RZS, broj živorođenih je 141 a broj umrlih je 400, pa je negativan prirodni priraštaj 259. Gotovo svaki četvrti stanovnik opštine je penzioner. Trendovi u narednom periodu su pad broja stanovnika, sve veći broj ostarelih lica, negativan prirodni prirašta, otežano upošljavanje…
Na današnjoj sednici je doneta i odluka o izradi izmene plana generalne regulacije za naseljeno mesto Guča. Izmene obuhvataju dve lokacije od triipo hektara a na kojima se menja namena. Promena namene je usledila na zahtev zainteresovanih korisnika prostora a kako bi se omogućila izgradnja i legalizacija objekata na navedenoj katastarskoj parceli. Utvrđena je i konačna lista krajnih korisnika za sve mere energetske efikasnosti iz javnog poziva u 2022. godini. Utvrđen je i predlog odluka o pokretanju postupaka pribavljanja kao i otuđenja nepokretnosti iz javne svojine opštine Lučani. Veće je razrešilo stari sastav i obrazovalo novu Komisiju za vantelesnu olodnju u sastavu: Jovan Kovačević, predsednik, Zorica Milošević, zamenik, i lekari Milica Pajović, Siniša Pavlović i Biljana Čvorović, članovi Komisije.
Usvojen je i izveštaj o funkcionisanju sistema odbrane od grada na teritoriji radarskog centra „Užice“ u toku 2022. godine. U izveštaju se između ostalog navodi da je tokom ove godine bilo 32 dana sa dejstvom , pri čemu je utrošeno 1712 protivgradnih raketa na teritoriji centra. Na teritoriji opštine Lučani, u periodu od 15. aprila do 15. oktobra se dejstvovalo sedamnaest dana i utrošeno je 342 rakete. Najviše ispaljenih raketa čak 78 je bilo tokom dejstva protiv grada 21. jula. Tom prilikom je oštećeno 1210 ha sa štetom od 5 -30 % pod kukuruzom, šljivom, malinom, jabukom. Opština Lučani je tokom prethodne godine raspolagala sa 100 protivgradnih raketa koje su uglavnom donacija preduzeća „MB – Namenska“.
U nastavku sednice su doneti izmene dugoročnog plana poslovne strategije kao i srednjoročni plan poslovne strategije za naredne četiri godine regionalnih preduzeća JKP“Duboko“ Užice i JP „Rzav“ Arilje. Takođe, doneta je i odluka o cenama usluga kao i program poslovanja JKP“ Duboko“ za 2023. godinu.

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *