Slobodanka Vukićević, novi VD načelnik Opštinske uprave Lučani

Opštinsko veće opštine Lučani je danas održalo svoju 65. sednicu na kojoj je imenovana za vršica dužnosti načelnika Opštinske uprave,  diplomirani pravnik Slobodanka Vukićević a  nakon što je prethodni načelnik, Nataša Vujičić stekla uslove za odlazak u penziju.

Slobodanka Vukićević, diplomirani pravnik iz Milatovića je postavljena za vršioca dužnosti načelnika Opštinske uprave, bez sprovođenja javnog konkursa, počev od 18. maja tekuće godine, do sprovođenja javnog konkursa za ovo mesto.

Na ovoj sednici je razmatran i izveštaj o radu JKP „Duboko“ Užice za poslednja tri meseca i data saglasnost na odluku Nadzornog odbora ovog regionalnog preduzeća o pokriću gubitka tako što će dobitak iz prethodnih godina biti preraspoređen na pokrivanje nastalog duga u ovoj godini.

IL-Lucani-nacelnica Slobodanka Vukićević, novi VD načelnik Opštinske uprave Lučani

Veće je donelo i odluku o prenosu prava korišćenja opštinske nepokretnosti Centru za socijalni rad,   zgrade ove ustanove kao i katastarske parcele na kojoj se nalazi.Usvojen je izveštaj o tromesečnom radu JKP „Komunalac“ kao i doneta  odluka da se izvrši pokriće devet miliona gubitka JKP „Komunalac“ iz 2019. godine sa dobiti iskazane u 2013. godini.

Većnici su doneli i Program korišćenja sredstava za unapređenje životne sredine za 2021. godinu. Radi se o sredstvima u visini od oko 15. miliona dinara a koja se ubiraju od pravnih lica naplatom nadoknade koja je namenjena za upravljanje komunalnim otpadom, smanjenje zagađenosti, praćenje kvaliteta elemenata životne sredine , održavanje čistoće. Realizaciju ovog programa kao i nadzor nad izvršenjem sprovodi Opštinska uprava, preko nadležnih službi. O ovim i drugim odlukama, završnu reč će dati odbornici na sednici Skupštine opštine, koja se očekuje krajem meseca.

 

 

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *