Slobodanka Vukićević, novi VD načelnik Opštinske uprave Lučani

1.389 Opštinsko veće opštine Lučani je danas održalo svoju 65....