U Ivanjici održan edukativni trening ”Dobro upravljanje na lokalnom nivou”

U opštini Ivanjica održan je prvi edukativni trening na temu „Dobro upravljanje na lokalnom nivou“. Treningu su prisustvovali 19 predstavnika lokalne samouprave, javnih preduzeća, javnih ustanova, NVO organizacija sa teritorije ivanjičke opštine, kao i predstavnici osnovnih i srednjih škola.

IL-dobro-upravljanje-dva U Ivanjici održan edukativni trening ''Dobro upravljanje na lokalnom nivou''

Na ovom projektu opština Ivanjica radi u saradnji sa  SWIS PRO programom , SMART  ACTION,  opštinama Raška i Priboj. „Dobro upravljanje na lokalnom nivou“ je prvenstveno predviđeno kao edukativno sredstvo za  pomoć u osnaživanje svih  raspoloživih  kapaciteta lokalne samouprave  (a pre svega  ljudskih kapaciteta) u cilju postizanja što  efektnijeg  rada lokalne  vlasti i većeg uključivanja građana u lokalne aktivnosti. Na samom treningu  pored izlaganja i predstavljanja osnovnih principa dobrog upravljanja: odgovornost, transparentnost, participacija – učešće građana, nediskriminacija i efikasnost.

IL-dobro-upravljanje U Ivanjici održan edukativni trening ''Dobro upravljanje na lokalnom nivou''

Tenerski tim je dosta vremena posvetio i primerima dobre prakse na lokalnom nivou koji su sastavni deo svakodnevnog rada lokalnih organa. Uvođenjem i primenom principa dobrog upravljanja opštine pokušavaju da osposobe kadrove i resurse kao što je to slučaj u razvijenim zemljama Evrope, pre svegau  Švajcarskoj u kojoj je sam pristup dobrog upravljanja u lokalnim politikama prisutan duže od dva veka.

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *