Počeo rani javni uvid za Prostorni plan autoputa Požega – Boljare (MAPA)

Ministarstvo gradjevinarstva, saobracaja i infrastrukture – Sektor za prostorno planiranje i urbanizam, organizuje Rani javni uvid povodom izrade Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora Beograd – Južni Jadran, deonica Požega – Boljare (autoput E-763).

Rani javni uvid počeo je danas i trajaće do 12. marta, na zvaničnim internet stranicama nadležnog ministarstva za poslove prostornog planiranja i jedinica lokalnih samouprava u obuhvatu planskog dokumenta, odnosno u zgradama skupština opština Požege, Arilja, Ivanjice i Sjenice.

POGLEDAJTE PREGLEDNU MAPU 1RJU

Ministarstvo nadležno za poslove prostornog planiranja, kao nosilac izrade predmetnog prostornog plana, rani javni uvid organizuje u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, očekivanim efektima planiranja i drugo.

IL-mapa-autoput-istok-1-1 Počeo rani javni uvid za Prostorni plan autoputa Požega - Boljare (MAPA)

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Sektor za prostorno planiranje i urbanizam, poziva sve organe, organizacije i javna preduzeća koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora i izgradnju objekata, da daju mišljenje u pogledu uslova i neophodnog obima i stepena procene uticaja na životnu sredinu.

Pravna i fizička lica primedbe i sugestije u pisanoj formi mogu dostaviti ovom ministarstvu u vreme trajanja ranog javnog uvida, a zaključno sa 12. martom.

IL-mapa-autoput-istok-1-3 Počeo rani javni uvid za Prostorni plan autoputa Požega - Boljare (MAPA)

Prostorni plan područja posebne namene deonice autoputa Požega – Boljare, izrađuje se na osnovu Odluke o izradi Prostornog plana i Odluke o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana na životnu sredinu. Kada bude završen, stvoriće se planski osnov za njegovo direktno sprovođenje izdavanjem lokacijskih uslova, izradu tehničke dokumentacije, pribavljanje dozvola u skladu sa zakonom, odnosno stvaranje uslova za izgradnju autoputa.

IL-mapa-autoput-istok-1-6 Počeo rani javni uvid za Prostorni plan autoputa Požega - Boljare (MAPA)

Odlukom o izradi Prostornog plana data je preliminarna granica obuhvata Prostornog plana, koja treba da bude konačno utvrđena Nacrtom Prostornog plana. Za potrebe upućivanja u proceduru ranog javnog uvida predlaže se obuhvat Prostornog plana na delovima teritorija opština Arilje, Ivanjica, Požega i Sjenica, i to:

1) na teritoriji Opštine Požega – katastarske opštine: Gorobilje, Lopaš, Milićevo Selo, Pilatovići, Prilipac;

2) na teritoriji opštine Arilje – katastarske opštine: Arilje, Bogojevići, Vigošte – Pogled, Virovo, Grdovići, Dragojevac, Latvica, Mirosaljci, Stupčevići, Trešnjevica, Cerova;

3) na teritoriji opštine Ivanjica – katastarske opštine: Bedina Varoš, Bratljevo, Budoželja, Vasiljevići, Gleđica, Dubrava, Erčege, Ivanjica, Komadine, Kosovica, Mana, Medovine, Sveštica, Smiljevac, Prilike, Radaljevo, Rovine, Rokci, Šume;

4) na teritoriji opštine Sjenica – katastarske opštine: Boljare, Brnjica, Buđevo, Vrsjenice, Goševo, Doliće, Dragojloviće, Draževiće, Dujke, Žitniće, Zaječiće, Kamešnica, Kijevci, Krće, Rasno, Raždaginja, Raškoviće, Stup, Cetanoviće, Štavalj.

 

IL-mapa-autoput-istok-1-2 Počeo rani javni uvid za Prostorni plan autoputa Požega - Boljare (MAPA)

Prostornim planom biće obuhvaćeni:

1) koridor autoputa E-763, na delu od Požege do Boljara, ukupne dužine oko 106,81 kilometara i širine od 200 – 700 metara u koju spadaju zaštitni pojasevi auto-puta. Deo koridora auto-puta za koji postoji tehnička dokumentacija na nivou idejnog rešenja biće predmet detaljne regulacione razrade u pojasu auto-puta i zaštitnom pojasu, čiji će se obuhvat preciznije odrediti nacrtom Prostornog plana;

2) postojeći i planirani koridori drugih magistralnih infrastrukturnih sistema sa trasom i zaštitnim pojasima (neposrednim i širim) infrastrukturnih sistema koji su u obuhvatu planskog područja (gasovodi, dalekovodi, optički kablovi i dr.).

Prostornim planom biće sagledani prateći alternativni putni pravac autoputa i zona uticaja koridora autoputa na okruženje (najbliža naselja, turistički prostori, zaštićena područja prirodnih vrednosti, slivovi akumulacija i sl.).

U skladu sa Odlukom o izradi Prostornog plana, Generalnim projektom i prethodnom studijom opravdanosti u Prostornom planu će se razmatrati ravnopravno dve varijante koridora autoputa od Požege do Boljara, i to:

1) Varijanta Istok 1, dužine 106,8 km. Projektovana je južno od Požege dolinom Moravice, pored Arilja i Prilika do ispred Ivanjice. Odatle, trasa varijante Istok 1 prati tok reke Moravice, prolazi istočno od Ivanjice i na 188. kilometru od beograda napušta dolinu i počinje uspon istočnim padinama Golije (Kosovičko brdo, Bratljevo, Kovilje). Kod Kovilja se spušta u dolinu Nošnice, uspon prati dolinu do prevoja i vododelnice Granica, odakle se lagano spušta u Sjeničko i Stupsko polje. Kod mesta Vrapci trasa ulazi u dolinu Brnjičke reke, preseca Žitničku i Rajansku reku i kod mesta Cetanovice spušta se u dolinu Suvog potoka i Cetanjske reke. Odatle istočnim obodom Pešterskog polja dolazi u Boljare.

2) Varijanta Istok 2 dužine 110,1 kilometar. Identična je sa varijantom Istok 1, od Požege da mesta Vrapci i Brnjica, odnosno 75 kilometara od Požege. Odatle, trasa Istok 2 prelazi zapadno u odnosu na varijantu Istok 1. Na tom delu prati dolinu Brnjičke reke i dalje na zapad dolinom Knežnice, preseca reku Vapu, ide preko Raždaginje, pa do Boljara zajedničkom trasom.

IL-mapa-autoput-istok-1-4 Počeo rani javni uvid za Prostorni plan autoputa Požega - Boljare (MAPA)

Ukoliko se na osnovu procedure ranog javnog uvida i pribavljenih uslova za potrebe izrade Prostornog plana, odnosno procedure stručne kontrole, utvrdi da je opravdano, Prostornim planom se može razmotriti, analizirati i obuhvatiti i treća tzv. „Varijanta centar“ koridora auto-puta, stoji u tekstu dokumenta resornog ministarstva. Ova deonica duga je 102,9 kilometara. Projektovana je južno od Požege dolinom Moravice, pa pored Arilja i Prilika do ispred Ivanjice. Dalje, dolinom Grabovice trasa počinje uspon na zapadne obronke Golije, preseca reku Kladnicu i zapadnom dolinskom stranom Uvca, spušta se prema Sjenici.

Na predmetnoj deonici preliminarno su planirane su sledeće denivelisane raskrsnice – petlje:

Petlja „Požega-Prilipac“ – veza sa državnim putem prvog A reda (E-761) Čačak – Užice i auto-putskom deonicom E-763 Beograd – Požega;

Petlja „Arilje“ – veza sa državnim putem prvog B reda br. 21;

Petlja „Ivanjica“ – veza sa državnim putem prvog B reda br. 21; (na priloženoj karti obeležena žutim krugom, negde na području Crnjeva), i

Petlja „Sjenica“ (Duga Poljana) – veza sa državnim putem prvog B reda br.29.

IL-mapa-autoput-istok-1-5 Počeo rani javni uvid za Prostorni plan autoputa Požega - Boljare (MAPA)

Prostornim planom će se utvrditi koridor autoputa u ukupnoj širini od 700 m. U koridoru auto-puta nalaziće se sledeći pojasi zaštite, i to:

1) Pojas auto-puta (autoputno zemljište) – čini zemljište potrebno za izgradnju auto-puta, petlji, denivelisanih ukrštanja i pratećih sadržaja. Pojas autoputa se utvrđuje kao zemljište javne namene i ima širinu od 70 – 150 metara, u zavisnosti od konfiguracije terena i uslova za izgradnju objekata autoputa. Granica pojasa autoputa jeste ujedno i regulaciona linija;

2) Zaštitni pojas – čini zemljište za koje se određuje strogo kontrolisani režim korišćenja u cilju zaštite funkcije autoputa. Zaštitni pojas se utvrđuje kao zemljište ostale namene i ima širinu od 75 metara od granice pojasa autoputa. U zonama petlji, pratećih sadržaja i pojedinih objekata autoputa zaštitni pojas se može sužavati i do širine od oko 40 metara. Granica zaštitnog pojasa jeste ujedno i granica detaljne regulacije;

3) Pojas kontrolisane izgradnje – čini zemljište u režimu kontrolisane gradnje i zaštite životne sredine. Pojas kontrolisane izgradnje se utvrđuje kao zemljište ostale namene i ima širinu od 200 – 240 metara od granice zaštitnog pojasa. U građevinskom području naselja, naročito Arilja i Ivanjice, zbog veće kontinualne izgrađenosti u prostoru, koridor autoputa se može smanjiti tako da ima širinu od oko 460 metara, odnosno može se jednostrano ili obostrano sužavati na način da ne obuhvata pojas kontrolisane izgradnje.

IL-mapa-autoput-istok-1-7 Počeo rani javni uvid za Prostorni plan autoputa Požega - Boljare (MAPA)

Prema dokumentaciji za rani javni uvid u Prostorni plan, autoput će se kroz područje opštine Ivanjica pružati u dužini od 49,63 kilometra.

Obrađivač Prostornog plana je Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije.

You may also like...

8 Responses

 1. rad mil kaže:

  je,,, vas auzto-put…

 2. vladimir kaže:

  a gde su brojevi parcela kroz koje ce da ide auto put???

 3. Andrija kaže:

  – Ivanjica treba da ima dva prikljucka na auto put. Grabovica i evnt. Crnjevo. Prednost Grabovici zbog pristupa industrijskoj zoni. Sav teski sabracaj cemo voziti kroz grad u industrijsku zonu preko Crnjeva. Nema logike
  – Koliko je projektovana( srednja) buka u zoni Prilike – Crnjevo.?
  – Koja je najveca buka a koja najmanja??
  – Zanima me u prigradskoj i gradskoj zoni, zastita od buke? Onaj ko zna da se auti krecu brzinama od 130 km i kada pada kisa znaju koliko to stvara buke..Ceo pojas od Prilika do obilaska Ivanjice mora biti ogradjen zastitnom ogradom od buke cini mi se….a toje skupo?
  – Odvod vode, kise u posebne bazene zbog zagadjenosti? Gde ce to biti na prostoru Prilike – Crnjevo? i
  – Gde su projektovana evnt. Stajalista i WC-i, Benziske npume, moteli??? ili ce mo kao i dosda ??? kao na koridoru 10? Nema logike?
  Ili praviti kako valja ili bole nepraviti nista??
  PS: Mi Srbi sve sto pravimo pravimo “od danas do sutra”…nazalost.

 4. Djekso kaže:

  Pozovite 011 i Djiki dodje

 5. Petar kaže:

  Zar nije logičnije da petlja “Ivanjica” bude u mestu Prilike zbog povezivanja sa Opštinom Nova Varoš?!? Nesporno je da autoput zaobilazi navedenu opštinu ali da makar ti ljudi imaju direktnu vezu preko Katića do AP a ne da budu kažnjeni i zaobilaze do petlje?!?

 6. G.R. kaže:

  Da, Mile…bice upravo tako. Cetiri ekstremno inteligentna zakljucka u dve recenice. Vrlo konstruktivno, svaka cast! Ajmo svi aplauz za ovog gospodina sa narcistickim poremecajem koji je uspeo da etalira svoj psiholoski profil u dve recenice!

 7. dejan kaže:

  Nadam se da ipak nece proci kroz grad

 8. mile kaže:

  Super, znači Crnjevo neće više postojati i Naper će biti čist kao nekada. Kuće su bez dozvola, niko neće ni odštetu da dobije.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *