Zimska kampanja dobrovoljnog prikupljanja krvi

2.437 Uključujući se u zimsku kampanju dobrovoljnog prikupljanja krvi, Crveni...