Zimska kampanja dobrovoljnog prikupljanja krvi

1.881 Uključujući se u zimsku kampanju dobrovoljnog prikupljanja krvi, Crveni...