Zimska kampanja dobrovoljnog prikupljanja krvi

2.424 Uključujući se u zimsku kampanju dobrovoljnog prikupljanja krvi, Crveni...