Gradi se dalekovod Ivanjica – Golija

Tokom avgusta meseca ove godine započeli su radovi na izgradnji dalekovoda prema planini Goliji. Polazi iz naselja Crnjevo u Ivanjici i pruža se trasom Kumanica – Dajići – Devići – Rudno. Završetkom radova na ovom prilično skupom infrastrukturnom objektu, sa pripadajućim trafostanicama, značajno će se poboljšati snabdevenost Golije električnom energijom, obezbediti uslovi za priključenje budućih proizvodnih kapaciteta iz malih hidroelektrana, kao i turističkih kapaciteta koji se na ovoj planini budu gradili u narednom periodu.

Naponski nivo vodova je 10kV i 35kV, a prenosna moć voda 35kV je 16 MVA. Ukupna dužina dalekovoda prema projektu je 24.513 metara, od čega su kablovski vodovi 8.345, a nadzemni deo dalekovoda 16.168 metara.

IL-plangolijastruja Gradi se dalekovod Ivanjica - Golija

Investitor i izvođač radova na predmetnim vodovima je Operator distributivnog sistema „EPS distribucija“, ogranak Čačak.

Ukupna projektovana vrednost dalekovoda Ivanjica – Kumanica – Dajići – Devići – Rudno iznosi 289.000.000 dinara. Na izgradnju kablovskih vodova biće utrošeno 63.500.000 a u nadzemni deo trase 225.500.000 dinara.

  • Datum završetka radova ne može se precizno odrediti, zavisi od dinamike obezbeđivanja finansijskih sredstava i dinamike nabavke i isporuke potrebnog materijala i opreme za izvođenje istih. Do sada su kablovi položeni na dužini od oko tri kilometra. Radovi su trenutno u prekidu, jer se čeka isporuka potrebnih kablova“, navodi se u odgovoru koje je InfoLIGA dobila od ODS „EPS Distribucija“.

Kada bude završena izgradnja predmetnog dalekovoda, prema našim nezvaničnim saznanjima on će u mestu Rudno biti spojen sa dalekovodom koji dolazi iz Raške i koji će biti glavni snabdevač strujom većeg dela planine Golije.

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *