Prestala potreba za postojanjem mesnih kancelarija

Opština Ivanjica je jedna od 63 lokalne samouprave u Srbiji koje su na vreme u skladu sa zakonom, uvele elektronsku, odnosno e – upravu. To znači da se sada svi podaci i dokumenti iz matičnih knjiga nalaze u jedinstvenoj bazi. Građani će tako na jednom mestu, u jedinstvenom matičnom području Ivanjica, moći da dobiju izvode iz knjiga rođenih, venčanih i umrlih.

Ova reforma urađena je po nalogu Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, a unosi podataka završeni su pre roka koji je istekao 28. decembra prošle godine.

Unosom podataka iz matičnih knjiga u centralnu bazu i formiranjem jedinstvenog matičnog područja, koje se sada nalazi u Ivanjici, prestala je potreba za mesnim kancelarijama na terenu i radnim osobljem koje je do sada tamo obavljalo matične poslove. Sve matične knjige su prenete u Ivanjicu, a mesne kancelarije zatvorene.

  • IL-milanka-kolarevic Prestala potreba za postojanjem mesnih kancelarijaFormiranjem jedinstvenog matičnog područja, prestala je potreba za daljim angažovanjem šefova mesnih kancelarija, jer se od sada sva uverenja, svi izvodi i ostala dokumentacija može podići u jedinstvenom matičnom području. To neće predstavljati problem građanima sa terena, jer se sve institucijie pred kojima ostvaruju prava i obaveze po raznim osnovama nalaze u gradu, gde će u narednom periodu i podizati dokumenta iz matičnih knjiga. Uštedeće im vreme jer je do sada bilo slučajeva da je jedan matičar obavljao poslove za dve mesne zajednice u seoskom području. To je predstavljalo problem, pa su građani za određena dokumenta morali da čekaju po nekoliko dana –  rekla je za portal InfoLIGA Milanka Kolarević, načelnica Opštinske uprave opštine Ivanjica.

Po njenim rečima, deo zaposlenih na ovim poslovima, prema sprovedenoj anketi izjasnio se za novčane otpremnine, čime su proglašeni tehnološkim viškom. Ostatak osoblja povučen je sa terena i raspoređen u matičnu službu u Ivanjici. Njihova radna mesta, u skladu sa zvanjem i stručnom spremom, a na predlog načelnice Kolarević, verifikovana su novom sistematizacijom koju je usvojilo Opštinsko veće, na sednici održanoj 30. januara 2017.godine

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *