Prestala potreba za postojanjem mesnih kancelarija

3.507 Opština Ivanjica je jedna od 63 lokalne samouprave u...