Prestala potreba za postojanjem mesnih kancelarija

3.485 Opština Ivanjica je jedna od 63 lokalne samouprave u...