Kako će se ubuduće finansirati sportske organizacije

U skladu sa usvojenim pravilnikom o kategorizaciji sportkih organizacja, kroz bodovanje komisije za sport, koju obrazuje predsednik opštine, jednom godišnje vrši se kategorizacija sportskih organizacija, što predstavlja preduslov za redovna i posebna finansiranja organizacija u oblasti sporta na teritoriji opštine Ivanjica.

Takodje stručna komisija, u skladu sa pravilnikom o odobravanju i finasiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji opštine Ivanjica, sprovodi postupak finansiranja redovnih i posebnih programa vezanih za sport.

Način odobravanja programa i godišnje dodele sredstava vrši se po sledećoj dinamici:

  • Opštinsko veće, 60 dana od dana usvajanja budžeta objavljuje javno obaveštenje o maksimalnom, raspoloživom iznosu u budžetu opštine Ivanjica za finansiranje  godišnjih i posebnih programa po oblastima potreba i interesa gradjana iz člana 137, stav 1 Zakona.
  • –  20. april – Organizacije u oblasti sporta dostavljaju svoje predloge godišnjih programa Sportskom savezu Ivanjica na propisanom obrascu.
  • 1. jun – Sportski savz Ivanjica razmatra prispele predloge organizacija u oblasti sporta, utvrđuje konačne predloge godišnjih programa koji bi se finansirali iz budžeta opštine Ivanjica, vrši reviziju predloga i obrazaca predloga programa i dostavlja Opštinskom veću, na propisanim obrascima, zajedno sa objedinjenom rekapitulacijom predloženih programa.
  • 5. jun – Predsednik opštine obrazuje stručnu komisiju za odobrenje godišnjih programa i javno obljavljuje njen sastav.
  • 1. jul – Stručna komisija analizira i ocenjuje podnete predloge godišnjih programa i  dostavlja predlog predsedniku opštine.
  • –  15 jul – Opštinsko veće utvrđuje preliminarni , objedinjeni predlog godišnjih programa zadovoljavanja potreba i interesa građana u opštini Ivanjica za narednu budžetsku godinu, na osnovu predloga Stručne komisije.
  • 15. decembar – Opštinsko veće revidira preliminarni, objedinjeni predlog godišnjih programa i usklađuje ga sa sredstvima utvrđenim u budžetu opštine Ivanjica za narednu godinu, na predlog predsednika opštine.
  • 30. decembar – Opštinsko veće odlučuje (donosi rešenje) o odobravanju programa i obaveštava nosioce programa o visini odobrenih sredstava po godišnjim programima.
  •  – 31. januar – Predsednik opštine zaključuje ugovor o realizovanju programa.

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *