Kupljene 154 protivgradne rakete

2.923 Lokalna samouprava izdvojila je 5 miliona dinara za nabavku...