Kupljene 154 protivgradne rakete

2.897 Lokalna samouprava izdvojila je 5 miliona dinara za nabavku...