Hotel “Park” beleži rekordne posete

3.448 U hotel “Park” u Ivanjici, u poslednje vreme dolazi...