Hotel “Park” beleži rekordne posete

4.207 U hotel “Park” u Ivanjici, u poslednje vreme dolazi...