Odbornici u Lučanima usvojili rebalans budžeta (VIDEO)

Odbornici Skupštine opštine Lučani su održali svoju 13. sednicu na kojoj su najpre, razmatrali a zatim i većinom glasova usvojili izmene odluke o budžetu opštine Lučani za 2023. godinu i odluku o realizaciji budžeta u delu koji se odnosi na socijalnu zaštitu za tekuću godinu.

Odlukom o izmenama budžeta opštine Lučani je utvrđeno da ukupni prihodi i primanja budžeta iznose 1.408.220.937 dinara, što je za 9,84 odsto više nego što je usvojen u novembru prošle godine i čine ga budžetska sredstva u iznosu od 1.151.272.550 dinara, sopstveni prihodi u iznosu od 515.000 dinara, tekući transferi su 50.433.085 dinara, kapitalni transferi su 142.141.000 dinara, dobrovoljna transferna sredstva od fizičkih i pravnih lica iznose 30.100.000 dinara, primanja od prodaje nefinansijske imovine iznose 533.760 dinara i od roditeljskog dinara u iznosu od 990.000 dinara.

U prihodnom delu budžeta opštine planirana su sredstva odobrena od strane resornih ministarstava za realizaciju projekata u iznosu od 192.574.085 dinara za sufinansiranje projekata iz namenskih transfera i javnih prihoda. Prema do sada zaključenim ugovorima, sredstva su odobrena za: usluge socijalne zaštite – ličnih pratilaca dece u iznosu od 2.044.203 dinara a učešće opštine je 6.900.000 dinara, održavanje sportskih terena u OŠ „Akademik Milenko Šušić“ Guča u iznosu 9.999.671 dinara, dok je učešće opštine 6.666.450 dinara, kupovinu seoskih kuća sa okućnicom u iznosu od 3.600.000 dinara bez učešća opštine. U oblasti turizma za organizaciju Sabora trubača odobrena su sredstva u iznosu 5.500.000 dinara dok je učešće ustanove najmanje 5.500.000 dinara. U oblasti poljoprivrede, za uređenje nekategorisanih atarskih puteva u KO Gornja Kravarica i KO Guča odobrone je 6.285.755 dinara sa  učešćem opštine od 4.501.000 dinara, u oblasti zaštite životne sredine, za program pošumljavanja odobreno je 703.455 dinara a učešće opštine je 112.744 dinara, za rekonstrukciju kotlarnica u osnovnoj školi i Domu zdravlja u Lučanima u iznosu od 22.141.000 dinara sa učešćem opštine od 11.100.000 dinara.

IL-Lucani Odbornici u Lučanima usvojili rebalans budžeta (VIDEO)

U oblasti saobraćajne infrastrukture, planirana je rekonstrukcija saobraćajnice u Dljinu sa izgradnjom  putnog mosta u iznosu od 100.000.000 dinara sa učešćem opštine od 5.101.000 dinara. U oblasti predškolskog vaspitanja za pripremni predškolski program u iznosi od 4.800.000 dinara, u oblasti sporta, sanacija otvorenog bazena u Guči u iznosu od 20.000.000 dinara sa učešćem opštine od 24.351.000 dinara, za izgradnju dečijeg igrališta u Guči u iznosu od 15.000.000 dinara uz učešće opštine od 6.900.000 dinara.

Za energetsku sanaciju  porodičnih kuća i stanova u iznosu od 2.000.000 dinara uz isto toliko učešće opštine. Za obeležavanja  ulica, trgova i zgrada kućnim brojevima u iznosu od 5.335.600 dinara, za uvođenje elektronskog sistema vođenja sednica u iznosu od 2.600.000 dinara uz učeće opštine od 400.000 dinara, za izgradnju solarnih panela i energetsku sanaciju porodičnih kuća i stanova koji sprovodi opština  Lučani u iznosu od 10.000.000 dinara uz učešće opštine od 10.000.000.000 dinara.

Ukupni tekući rashodi i izdaci za 2023. godinu iznose 1.408.220.937 dinara, s tim što tekući budžetski rashodi iznose 948.047.204 i rashodi iz sopstvenih izvora 515.600 dinara. Rashodi koji su povećani odnose se na odvajanje  dodatnih sredstava za: dotaciju za Crveni krst 1, 3 miliona, za socijalnu zaštitu dece sa posebnim potrebama 3,5 miliona, za prevoz đaka osnovnih škola oko osam miliona, za civilnu odbranu 2,7 miliona dinara, geodetske usluge 1,5 milion dinara, za razvoj poljoprivrede  14 miliona dinara,  za akumulaciju „Svračkovo“ 3,9 miliona dinara, za javnu rasvetu dodatnih 1,5 miliona…

Odlukom o realizaciji budžeta u delu koji se odnosi na socijalnu zaštitu za tekuću godinu, opština će nastaviti da pruža podršku osobama sa invaliditetom, odnosno da pruža uslugu ličnih pratilaca dece sa posebnim potrebama u ukupnom iznosu od 8,9 miliona dinara, od čega učešće opštine čini 6,9 miloiona a resornog ministarstva, dva miliona dinara.

Skupština je većinom glasova dala i saglasnost na odluku Nazornog odbora JKP“Duboko“ Užice o usvajanju predloga elemenata programa poslovanja ovog preduzeća za narednu godinu. Data je i saglasnost i na cenovnik komunalnih usluga JKP „Komunalac Lučani“ Lučani za 2024. godinu po kome se za uslugu grejanja na gas  u stambenim zgradama u Guči sa dosadašnjih 220 dinara cena povećava na 250 dinara po m2 za fizička lica i sa 320 na 350 dinara po m2 za pravna lica. Uvećana cena grejana je usledila nakon povećanja cene gasa, električne energije, interneta. Odbornici su na sednici dali saglasnost i na prve izmene finansijskog plana Crvenog krsta Lučani za 2023. godinu, doneli kadrovski plan Opštinske uprave i izmenili sastav Opštinskog štaba za vanredne situacije.

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *