Direktoru Centra za socijalni rad Darku Novakoviću još četiri godine (VIDEO)

Na današnjem zasedanju lokalnog parlamenta odbornici su usvojili operativni plan odbrane od poplava na vodama drugog reda za 2023. godinu, odluku o usvajanju Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave, a sa 22 glasa ZA odbornici su usvojili i prvu tačku dnevnog reda, Odluku o završnom računu budžeta opštine Ivanjica za 2022. godinu.

Obornici su usvojili izveštaje o poslovanju JKP Regionalnog centra za vodne usluge „Skrapež“ i centra za socijalni rad Ivanjica za 2022. godinu. Sa dvadeset i jednim odborničkim glasom ZA usvojen je predlog Upravnog odbora Centra za socijalni rad za imenovanje Darka Novakovića kao direktora ove ustanove.

IL-Glasanje-SO-Ivanjica- Direktoru Centra za socijalni rad Darku Novakoviću još četiri godine (VIDEO)

Odbornik SPS-a Aleksandar Tripković pod tačkom odbornička pitanja rekao je da je zatražio odgovore od resornih Ministarstava vezane za početak rekonstrukcije puta za Brusnik i glavne ulice, kao i izgradnju sportskog centra u Ivanjici. Predsednika opštine Ivanjica, Momčila Mitrovića, pitao je kada počinju radovi na rekonstukciji žičanog mosta.

IL-Darko-Novakovic- Direktoru Centra za socijalni rad Darku Novakoviću još četiri godine (VIDEO)

Predsednik opštine Ivanjica, Momčilo Mitrović, obavestio je javnost da se čeka nalog Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture kako bi se započeli radovi na rekonstrukciji glavne ulice i puta za Osonicu.

IL-Sinpeks-txt-600x100-banner- Direktoru Centra za socijalni rad Darku Novakoviću još četiri godine (VIDEO)

You may also like...

1 Response

  1. IGI – Ivanjička Građanska Inicijativa kaže:

    Zakonom o lokalnoj samoupravi 15, lokalna samouprava se definiše kao ˝pravo građana da upravljaju javnim poslovima od neposrednog, zajedničkog i opšteg interesa za lokalno stanovništvo, neposredno i preko slobodno izabranih predstavnika u jedinicama lokalne samouprave, kao i pravo i sposobnost organa lokalne samouprave da, u granicama zakona, uređuju poslove i upravljaju javnim poslovima koji su u njihovoj nadležnosti i od interesa za lokalno stanovništvo˝. Lokalna samouprava nije deo centralne, državne vlasti ili državne uprave već je autonomni sistem upravljanja lokalnim zajednicama, konstituisanim na užim delovima državne teritorije. Njena transparentnost je jedan od uslova demokratije i pravne države, da građani znaju istinu i rokove 11. Kao pravo građana garantovano Ustavom, za državu ona ima obavezu da stvori uslove za efikasno funkcionisanje lokalne zajednice kao celine.
    Zato građani traže da se jasno saopšte i oroče sva obećanja koja je lokalna samouprava navela da će ispuniti !
    Da građane više ne dovodite u zabludu i obaćavajući ono što ne možete ispuniti.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *