Pomor ribe u Moravici zbog naglog ispuštanja vode na brani u Klisuri

3.693 Velike količine ribe uginule su u reci Moravici, na...