Odbornici u Lučanima izglasali, Radnička ulica od sada nosi ime preminulog direktora MB “Namenska“

1.692 Lokalni parlament u Lučanima  većinom glasova usvojio je predlog...