Javni poziv za prijavu kandidata za instruktore u sprovođenju popisa stanovništva

Republički zavod za statistiku upućuje javni poziv svim zaiteresovanim kandidatima da se u periodu od 24. juna (od 9.00 časova) do 3. jula 2022. godine (do 20.00 časova) prijave za posao instruktora za potrebe sprovođenja Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2022.

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti isljučivo popunjavanjem elektronske prijave na na veb-sajtovima Republičkog zavoda za statistiku www.stat.gov.rs i popis2022.stat.gov.rs.

Zadaci instruktora

Instruktori imaju obavezu da prisustvuju petodnevnoj obuci, savladaju metodologiju Popisa i rad u aplikacijama za prikupljanje podataka i monitoring, sprovedu petodnevnu obuku kandidata za popisivače, i da na teritoriji za koju su zaduženi prate tok popisivanja, kontrolišu rad popisivača koji su im dodeljeni, daju im potrebna uputstva i pomažu im u radu i rešavanju spornih situacija tokom popisivanja. Jedan instruktor je, u proseku, zadužen za monitoring rada sedam popisivača.

Period angažovanja od 23. avgusta do 31. oktobra 2022. godine

Napomena: u vreme obuke kandidata za popisivače, pripreme za rad na terenu i tokom terenske realizacije Popisa, preraspodela radnog vremena vrši se u skladu sa Planom aktivnosti i može uključivati i rad vikendom.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispuni:

► državljanstvo Republike Srbije;

► prebivalište ili prijavljeno boravište u Republici Srbiji;

► najmanje 18 godina starosti u trenutku popunjavanja prijave;

► stečeno najmanje četvorogodišnje srednje obrazovanje;

► da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci, da protiv kandidata nije

pokrenuta istraga i da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

IL-Ivanjica-Glavna-ulica Javni poziv za prijavu kandidata za instruktore u sprovođenju popisa stanovništva

Posebni uslovi koje kandidat treba da ispuni:

► poznavanje rada na računaru (MS Office, internet) – predviđeno je testiranje kandidata;

► mogućnost korišćenja sopstvenog računara i pristup internetu tokom perioda angažovanja.

Sa izabranim kandidatima zaključuje se:

– Ugovor o privremenim i povremenim poslovima (nezaposlena lica, zaposlena lica sa

nepunim radnim vremenom, starosni penzioneri) ili

– Ugovor o dopunskom radu (lica zaposlena sa punim radnim vremenom kod drugog

poslodavca, odnosno čiji poslodavac nije Republika Srbija)

VAŽNA NAPOMENA: Zavod nije odgovoran za eventualni gubitak prava radno angažovanog lica do

kog može doći usled promene njegovog radnopravnog statusa i ostvarivanja naknade za rad (npr:

obustavljanje isplate porodične penzije, naknade za slučaj nezaposlenosti i sl.).

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *