JKP „Ivanjica“ poziva građane da se pridržavaju odluke o čišćenju snega i leda

Odlukom o komunalnom redu na teritoriji opštine Ivanjica propisano je da preduzeća, ustanove, druga pravna lica i preduzetnici kao i fizička lica imaju obavezu da se staraju o uklanjanju i odnošenju snega i leda sa površina koje koriste ili sa krovova zgrada ako predstavljaju opasnost za prolaznike ili samu zgradu, kao i sa javnih površina koje su u neposrednoj funkcionalnoj vezi sa površinom koju korsite ( trotoari, parking prostor, staze za prilaz objektu, itd…)

IL-Ledenice-2 JKP "Ivanjica" poziva građane da se pridržavaju odluke o čišćenju snega i leda

Ukoliko navedena lica nisu u mogućnosti da sama izvrše obavezu uklanjanje snega i leda, tu obazeu će o njohovom trošku izvršiti preduzeće određeno programom zimske službe. Shodno navedenom obaveštavaju se građani i pravna lica da postupe po napred navedenim obavezama kao i ukoliko nisu u mogućnosti da obavezu izvrše o tome obaveste JKP „Ivanjica“ koje će uklanjanje snega ili leda ukolniti o njihovom trošku.

JKP „ Ivanjica“

You may also like...

2 Responses

  1. U gradu je katastrofa samo se pitam gdeli su nadlezni na trotoarma u gradu gledamo samo gde cemo pasti i polomiti se

  2. Dejan kaže:

    Trotoari su vam katastrofa…nosim smeće od kuće do najbližeg kontejnera 400 metara.važno vam je da to naplaćujete..sramota alo bre

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.