Raspisan Javni konkurs za prijem dece u PU “Bajka“ Ivanjica

Predškolska ustanovu „Bajka“ Ivanjica, raspisala je Javni konkurs za prijem dece u celodnevni boravak i upis u pripremni predškolski program za 2021/2022. godini.

Javni konkurs za prijem dece u celodnevni boravak u Predškolsku ustanovu „Bajka“ Ivanjica za radnu 2021/2022. godinu traje počev od 05.05.2021. god. zaključno sa 21.05.2021. god.

Broj dece po vaspitnim grupama je ograničen i uslovljen normativom.

Prema raspoloživim kapacitetima, u sve objekte u Predškolsku ustanovu „Bajka“ Ivanjica po konkursu se prima sledeći broj dece po godištima:

  1. Godište 2015. – 0 dece
  2. Godište 2016. – 3 dece
  3. Godište 2017. – 10 dece
  4. Godište 2018. – 7 dece
  5. Godište 2019. – 6 dece
  6. Godište 2020. – 36 dece
  7. Godište 2021. – 3 dece

Zbog popunjenosti kapaciteta objekata Predškolske ustanove „Bajka“ Ivanjica, deca  ostalih godišta ne mogu biti primljena u ove objekte.

Konkursna dokumentacija predaje se Komisiji za prijem dece u prostorijama objekta „Đurđevak“, Nade Popović 48, u periodu od 08,00 do 14,00 sati svakog radnog dana.

Zahtev za prijem može podneti i roditelj deteta, čije dete će u radnoj godini za koju se konkurs raspisuje, napuniti jednu godinu (iako je dete u momentu podnošenja zahteva mlađe) s tim što prava i obaveze iz ugovora o dnevnom boravku deteta počinju da teku kad dete navrši jednu godinu života.

I ove godine, građani Ivanjica mogu na elektronski i besplatan način da prijave decu za upis u Ustanovu, preko portala Euprava.

Elektronsko podnošenje prijave vrši se jednostavnim popunjavanjem online obrasca na portalu Euprave, a prilaganje izvoda iz matične knjige rođenih, prebivališta i uverenja o zaposlenju nije potrebno, jer se automatski pribavljaju zahvaljujući portalu Euprave.

Kada roditelj, staratelj ili hranitelj podnese Zahtev preko portala, Ustanova će dodeliti delovodni broj zahtevu i obavestiti preko Portala/mejlom o daljim koracima.

Sve informacije o konkursu možete pronaći na oglasnim tablama objekata Ustanove („Đurđevak“, „Zvončica“ i „Pahuljica“) i na internet stranici Ustanove: www.vrtic-ivanjica.co.rs

IL-vrtic-zvoncica Raspisan Javni konkurs za prijem dece u PU ''Bajka'' Ivanjica

Nakon isteka konkursa, prijave i dopune konkursne dokumentacije neće se primati.

Na konkurs se mogu javiti  roditelji koji prvi put konkurišu za smeštaj deteta u Ustanovu, kao i roditelji koji su već podnosili zahtev Ustanovi za prijem deteta.

Upis dece u pripremni predškolski program u Predškolsku ustanovu „Bajka“ Ivanjica za radnu 2021/2022. godinu traje počev od 05.05.2021. god. zaključno sa 21.05.2021. god. u prostorijama objekta „Đurđevak“, Nade Popović 48, u periodu od 08,00 do 14,00 sati svakog radnog dana.

Uz zahtev za upis deteta radi pohađanja pripremnog predškolskog programa obavezno se podnosi izvod iz matične knjige rođenih za dete (na uvid) i dokaz o zdravstvenom pregledu deteta izdat od nadležne zdravstvene ustanove.

Sve informacije o konkursu možete pronaći na oglasnim tablama objekata Ustanove („Đurđevak“, „Zvončica“ i „Pahuljica“) i na internet stranici Ustanove: www.vrtic-ivanjica.co.rs

VAŽNO:  Mole se građani da prilikom upisa dece poštuje sve mere zaštite, drže propisanu distancu i obavezno nose maske.

You may also like...

1 Response

  1. Dejan kaže:

    Kako može preko euprave kada nema Ivanjice na spisku? A sajt http://www.vrtic-ivanjica.co.rs se baš redovno ažurira, jednom godiđnje tako da tu ne možemo ništa videti.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *