Instrukcije Kriznog štaba za rad frizerskih i kozmetičkih salona, teretana i privrednih subjekata

Krizni štab za suzbijanje zarazne bolesti COVID – 19 na 20. sednici održanoj 24. aprila 2020. godine, doneo je:

                                                             ZAKLJUČAK

 1. Preporučuje se svim privrednim subjektima, a naročito privrednim subjektima koji obavljaju proizvodnu delatnost, da rade, odnosno da nastave rad punim kapacitetom, uz poštovanje preventivnih mera koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, kojima se osigurava bezbednost zaposlenih i bezbednost korisnika usluga.
 1. Preventivne mere iz tačke 1. ovog zaključka podrazumevaju organizaciju posla, radnih aktivnosti i radnog prostora na taj način da se osigura bezbednost zaposlenih i korisnika usluga, kupaca, i drugih lica koja ulaze u poslovne prostorije, među koje mere spadaju:

– fizički razmak među zaposlenima (tzv. fizička distanca), odnosno organizacija radnih aktivnosti i radnog prostora na način da se izbegne direktan kontak između lica kada god to priroda posla dozvoljava,

– obavezna dezinfekcija prostorija, podova, mobilijara, mašina, alata i uređaja za rad posle pružene usluge svakom pojedinačnom korisniku, kao i obavezno postavljanje dezo barijera (dezinfekcionim sredstvom – hlornim preparatima,

-preparatima na bazi alkohola sa minimalno 70% alkohola ili drugim

dezinfekcionim sredstvom)

-obavezna zamena korišćene papirne, plastične ili platnene galanterije,

-obavezno korišćenje ličnih zaštitnih sredstava tj. maski i rukavica,

– obavezna dezinfekcija nogu i ruku svih lica koja ulaze u poslovni prostor,

– često provetravanje svih prostorija,

– redovna dezinfekcija svih zajedničkih i higijenskih prostorija,

– u slučaju sumnje da neko lice ima simptome zarazne bolesti COVID-19, (povišena temperatura i jedan od znakova i simptoma – kašalj, kratkoća daha i otežano

disanje) odgovorno lice privrednog subjekta dužno je da, bez odlaganja udalji to lice iz radnih prostorija, sa preporukom da se odmah javi nadležnom domu zdravlja

– COVID ambulanti,

-sve druge mere koje se mogu sprovesti, a da se ne remeti proces rada, odnosno proizvodnje, uz obezbeđivanje bezbednosti svih lica.

 1. Institut za javno zdravlje Srbije će o ovom zaključku bez odlaganja obavesiti sve institute odnosno zavode za javno zdravlje jedinica lokalne samouprave i upravnih okruga, kao i sve druge učesnike u sistemu javnog zdravlja.
 2. Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu će o ovom zaključku bez odlaganja obavestiti sve jedinice lokalne samouprave i krizne štabove jedinica lokalnesamouprave.    IL-Frizerski-salon Instrukcije Kriznog štaba za rad frizerskih i kozmetičkih salona, teretana i privrednih subjekata
 3. Instrukcija za rad kozmetičkih i frizerskih salona u primeni mera prevencije, sprečavanje širenja i smanjenja rizika bolesti COVID-19
  1. Na vidnom mestu obavezno moraju biti istaknuta pravila ponašanja za zaposlene i korisnike usluga (nošenje zaštitne opreme, fizička distanca, obavezna dezinfekcija ruku prilikom ulaska u salon, obavezna dezinfekcija obuće pri ulasku u salon)
  2. Na ulazu u salon mora biti instalirana dezo barijera (podmetač natopljen dezinfekcionim sredstvom – hlornim preparatima, preparatima na bazi alkohola sa minimalno 70% alkohola ili drugim dezinfekcionim sredstvom)
  3. Prilikom otvaranja i zatvaranja salona, dobro provetriti sve prostorije i dezinfikovati sve radne površine, kao i pod salona. U toku radnog dana provetravati sve prostorije što češće
  4. Prilikom svakog ulaska zaposlenih ili korisnika mora se vršiti dezinfekcija ruku sa preparatom na bazi od minimalno 70% alkohola
  5. Korisnici usluga moraju unapred zakazati termin za korišćenje usluga salona telefonom, mobilnim telefonom ili elektronskom poštom
  6. U salonu može boraviti ograničen broj korisnika, tako da razdaljina između dva korisnika bude minimum 2 metra (koristiti svaku drugu stolicu i sl)
  7. Prilikom rada sa korisnicima, obavezno je nošenje zaštitne maske i rukavica
  8. Prilikom pružanja usluga higijenske nege i ulepšavanja lica i tela, kao i nemedicinskih estetskih intervencija kojima se narušava integritet kože odgovorna lica salona dužna su da obezbede da se te usluge pružaju pod uslovima i na način kojim se sprečava pojava i prenošenje bolesti, a ukoliko to nije moguće, da takve usluge ne pružaju,
  9. Sva oprema i sredstva za rad, radne površine, naročito oni koji se neposredno koriste na korisniku (češljevi, peškiri, makaze, kreveti, instrumenti u kozmetičkim salonima, itd) moraju biti obavezno dezinfikovani nakon svake upotrebe. Po mogućstvu koristiti jednokratnu papirnu ili plastičnu galanteriju, a ukoliko se koristi galanterija od tkanine (peškir, zaštitni ogrtači za korisnike i sl.) obavezno ih koristiti samo za jednog korisnika,
  10. Otpadni materijal koji nastane u radu salona pokupiti i staviti u jednu kesu za đubre koju treba dobro zavezati, pa staviti u još jednu kesu i odložiti na za to predviđeno mesto
  11. Upotrebljene peškire i drugu tekstilnu galanteriju odložiti u posebno određenu kesu, te ih na kraju radnog dana oprati u mašini za veš sa korišćenjem praška za veš na visokoj temperaturi,
  12. Korišćenje zajedničkih, pomoćnih prostorija, kao što su kafe kuhinje, sobe za presvlačenje, tuš kabine, kupatila, WC i sl. moguće je samo ukoliko postoji mogućnost da se nakon svakog pojedinačnog korišćenja izvrši dezinfekcija te prostorije
  13. Radne površine, stolice i stolovi koji se ne koriste često moraju se dezinfikovati minimum jednom u toku radnog dana,
  14. Ceo prostor salona, sa svim pratećim prostorijama mora svakodnevno biti dezinfikovan nakon završetka rada salona,
  15. U slučaju sumnje da neko od zaposlenih ima simptome zarazne bolesti COVID-19, (povišena temperatura i jedan od znakova i simptoma – kašalj, kratkoća daha i otežano disanje) odgovorno lice salona dužno je da, bez odlaganja udalji zaposlenog iz prostorija salona, sa preporukom da se odmah javi nadležnom domu zdravlja – COVID ambulanti
  16. U slučaju sumnje da neko od korisnika usluga ima simptome zarazne bolesti COVID-19, (povišena temperatura i jedan od znakova i simptoma – kašalj, kratkoća daha i otežano disanje), zaposleni i/ili odgovorno lice salona dužni su da upozore korisnika i da ga zamole da napusti prostorije salona, sa preporukom da se odmah javi nadležnom domu zdravlja – COVID ambulanti.IL-Teretana Instrukcije Kriznog štaba za rad frizerskih i kozmetičkih salona, teretana i privrednih subjekata

  Instrukcija za rad teretana i fitnes klubova u primeni mera prevencije, sprečavanje širenja i smanjenja rizika bolesti COVID-19 u oblasti rekreativnog sporta

  1. Na vidnom mestu obavezno moraju biti istaknuta pravila ponašanja za zaposlene i korisnike usluga kluba, kao i Pravilnik o ponašanju zaposlenih i korisnika fitness klubova i bezbednoj upotrebi opreme i rekvizita Saveza za rekreaciju i fitnes
  2. Na ulazu u klub mora biti instalirana dezo barijera
  3. Prilikom otvaranja i zatvaranja kluba, odnosno na početku i kraju radnog dana dobro provetriti sve prostorije i dezinfikovati sve radne površine, opremu, sprave i druge rekvizita za vežbanje, kao i pod kluba. U toku radnog dana provetravati sve prostorije štočešće
  4. Prilikom svakog ulaska zaposlenih, odnosno ulaska korisnika mora se vršiti dezinfekcija ruku sa preparatom na bazi 70% alkohola
  5. Svi zaposleni moraju nostiti ličnu zaštitnu opremu, odnosno zaštitnu masku i zaštitne rukavice tokom celokupnog radnog vremena
  6. Korisnici usluga moraju koristiti sopstvene peškire i druga sredstva lične higijene
  7. Korisnici usluga moraju unapred zakazati termin za korišćenje usluga kluba telefonom, mobilnim telefonom ili elektronskom poštom
  8. Korišćenje zajedničkih, pomoćnih prostorija, kao što su kafe kuhinje, svlačionice

  tuš kabine i sl. moguće je samo ukoliko postoji mogućnost da se nakon svakog korišćenja izvrši dezinfekcija te prostorije

  1. Raspored opreme, sprava i drugih rekvizita za vežbanje, odnosno organizacija vežbanja mora biti takva da u svakom momentu između vežbača bude fizička udaljenost od najmanj 2 metra, odnosno 10 metara kvadratnih po vežbaču
  2. Oprema, sprave i rekviziti za vežbanje se moraju dezinfikovati nakon svake upotrebe
  3. U slučaju sumnje da neko od zaposlenih ima simptome zarazne bolesti COVID-19, (povišena temperatura i jedan od znakova i simptoma – kašalj, kratkoća daha i otežano disanje) odgovorno lice kluba dužno je da, bez odlaganja udalji zaposlenog iz prostorija kluba, sa preporukom da se odmah javi nadležnom domu zdravlja – COVID ambulanti

  12. U slučaju da neko od korisnika usluga ima simptome zarazne bolesti COVID-19,(povišena temperatura i jedan od znakova i simptoma – kašalj, kratkoća daha i otežano disanje), zaposleni i/ili odgovorno lice kluba dužni su da upozore korisnika i da ga zamole da napusti prostorije kluba, sa preporukom da se odmah javi nadležnom domu zdravlja – COVID ambulanti

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *