Konkurs Crvenog krsta za članove jedinice za delovanje u nesrećama

Organizacija Crvenog krsta Ivanjica raspisala je Кonkurs za prijem novih članova u jedinicu za delovanje u nesrećama. Na obuku se mogu prijaviti kandidati muškog i ženskog pola sa navršenih 18 godina života, ako su državljani Republike Srbije i sa prbivalištem na teritoriji opštine Ivanjica.

IL-crveni-krst-jedinica-za-delovanje-u-nesrecama Konkurs Crvenog krsta za članove jedinice za delovanje u nesrećama

Član jedinice može biti lice koje je zdravstveno i fizički sposobno za izvršavanje zadataka zaštite i spasavanja, a odluku o tome donosi komisija nakon uvodnog testiranja. U obzir dolaze i članovi nekog drugog subjekta integrisanog sisteme zaštite i spasavanja, institucije, udruženja ili organizacije čija se delatnost odnosi na izvršavanje zadataka zaštite i spasavanja.

Kandidati prijavu lično podnose organizaciji Crvenog krsta Ivanjica, u ulici Vukadina Stojanovića broj 6, ili mailom na adresu: [email protected]

Prijava treba da sadrži ime i prezime kandidata, datum rođenja i adresu, podatke o stručnoj spremi i zaposlenju, kontakt telefon, kao i podatke o posebnim znanjima i veštinama (član neke sportske organizacije, planinarkog društva, skijaš…)

Kandidati će biti intervjuisani, a oni koji zadovolje uslove za člana jedinice biće pozvani na prvi nivo obuke. U skladu sa ličnim afinitetima i sposobnostima prolaziće i druge nivoe specijalizovanih obuka koje se odnose na zaštitu i spasavanje, čime stiču pravo na sertifikate i uverenja o obučenosti i mogućnost angažovanja u Nacionalnim timovima Crvenog krsta Srbije.

Rok za prijavu kandidata je 10.12.2018. godine

Na osnovu Zakona o Crvenom krstu Srbije, Zakona o vanrednim situacijama i Nacionalne strategije zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama, definisane obaveze Crvenog krsta u slučaju proglašenja vanredne situacije na području opštine Ivanjica su :

– pružanje prve pomoći u nesrećama sa velikim brojem povređenih, kada kapaciteti redovnih nadležnih službi nisu dovoljni da zbrinu u za to standardima predviđenom vremenskom roku

– sproveđenje evakuacije ugroženog stanovništva

– sprovođenje zbrinjavanja – učešće u obezbeđivanju i distribuciji artikala hrane i higijene, u obezbeđivanju određene opreme za privremeni smeštaj, učešće u pružanju psiho-socijalne podrške, rad službe traženja (evidentiranje ugroženih građana i obavljenje ponovnog  uspostavljanja porodičnih veza)

– sprovođenje zadataka u fazi oporavka – angažovanje volontera za pružanje podrške u radu članova nacionalnih timova CКS, učešće u crpljenju vode iz poplavljenih objekata, u sušenju vlažnih zidova itd.

You may also like...

1 Response

 1. Stižu značajne promene kaže:

  Raconalizacija zaposlenih u javnom sektoru Tragom vesti da Vlada najavljuje rigorozno smanjenje administracije, u lokalnim upravama?!
  Vlada planira novi paket mera, koji uključuje najopsežniju racionalizaciju administracije.i uvođenje totalne elektronske operacionalizacije u delu usluga građanima. A građani Srbije ističu da u periodu krize neophodno da svi slojevi društva podnesu teret tranzicije .
  Plan smanjenja: Maksimalan broj zaposlenih u javnom sektoru odrediće se uz primenu načela odgovornog fiskalnog upravljanja, racionalnosti, funkcionalnosti i efikasnosti uprave.
  Rešavanje ovog gorućeg problema u Ivanjici se mora ozbiljno shvatiti. Kako to izvesti? Najdemokratičniji i napoštenjiji proces je kroz provere stručnosti “ REŠAVANJE STRUČNIH TESTOVA” kao svugde u svetu. Nije bitan fakultet bitno je da li znaš posao.Svi zaposleni rešavaju testove znanja prema svom random mestiu i stepenu kvalifikacije. Znači znanje stranih jezika, rad na računaru, poznavanja zakona i propisa iz oblasti koju kandidat obavlja, itd.Testirani testove pod šifraom kovertira i odnosi u depo koji je pod video nadzorom /ovaj video naror je neophodan jer naš čovek voli da muva i prepisuje/ iz depoa anonimno sližbeno lice ih prosleđuje nezavisnoj državnoj ekspertskoj komisiji. Posle objavljivanja lisiti pod šifrom oni koji ne prođu idu na biro rada i primaju minimalac dok se ne zaposle u roku od godinu dana. Jedan od uslova je da osoba koje ne položi test više ne može da se zaposli u javnom sektoru. Dok je otpušteni na birou ko odbije ponuđeni posao rizikuje da mu se uskrati minimalno primanje.
  Dosadašnja iskustva iz zamalja koje su primenila ovaj metod racionalizacije I smanjenja broja zaposlenih govori sledeće. Nije bilo nikakvih prigovora testiranog. I što je još poštenije 30% zaposlenih u javnom sektoru nije se ni prijavilo na testiranje. Odmah su prihvatili minimalac sa tržišta rada. Današnja iskustva Kine I Singapura govore da su te države smanjenjem administracije postale funkcionalnije i dva puta jeftinije.Novac koji je ostao uštedom zbog racionalizacije lokalnih sektora uložen je u razvoj male privrede.
  Stvar jasna kao dan a uspeh izlaska iz krize zagarantovan jer je praksa to dokazala.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *