Elektronski sistem pribavljanja dokumenata od jula

Sistemu  eZUP-a pristupilo je 145 gradova i opština u Srbiji a administracije u tim gradovima i opštinama su odgovorile na više od 200.000 upita građana.

premiertaxibannertext474 Elektronski sistem pribavljanja dokumenata od jula

Efikasna primena Zakona o opštem upravnom postupku predstavlja jedan od ključnih koraka u poboljšljnju rada organa uprave i ima za cilj velike uštede u vremenu i novcu, kako za državnu upravu i lokalnu samoupravu, tako i za građane.

Zakon organima državne uprave i loklanih samouprava nalaže da sva relevantna dokumenta pribavljaju po službenoj dužnosti, te da od građana ne traže potvrde, uverenja, izvode i slična dokumenta s podacima o kojima se vode službene evidencije.

Pravo je građana da traže od službenika da sami pribave podatke za potrebe završavanja procedura i istovremeno i obaveza zaposlenih da primenjuju Zakon o opštem upravnom postupku u korist građana, jer članom 9. stav 3. i članom 103. navedenog Zakona, čija je puna primena počela 1. juna 2017. godine, utvrđena je obaveza organa koji vode upravne postupke da po službenoj dužnosti vrše uvid, pribavljju i obrađuju podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija.

Razmena podataka elektronskim putem je omogućena preko informacionog sistema na portalu eUprava Republike Srbije, odnosno putem elektronske usluge za pribavljanje i dostavljanje podataka. Informacioni sistem eZUP, koji je uspostavila Kancelarija za informacione tehnoloigije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije, moderan je alat za razmenu podataka iz evidencija po službenoj dužnosti.

Podaci koji su trenutno dostupni u eZUP-u su najčešće potrebni u upravnim postupcima, a to su, između ostalog, podaci iz matičnih knjiga rođenih, registra prebivališta, registra poreskih obveznika, registra korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, evidencije o nezaposlenima i podaci iz centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

Ove podatke danas u Srbiji koristi preko 230 subjekta.

I jedinice loklanih samouprava na području Moravičkog upravnog okruga bile su u obavezi da obezbede uslove za punu primenu Zakona o opštem upravnom postupku. To su učinili grad Čačak i opština Gornji Milanovac, dok  je Ivanjica ristupila sistemu ali ga još uvek ne koristi. Lučani su među 16 opština u Srbiji koje to ni do današnjeg dana nisu učinile.

Prema izveštaju Kancelarije za informacione tehnoloigije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije u Moravičkom upravnom okrugu potpuno je aktivan sistem samo u Gornjem Milanovcu, a na sistemu je i grad Čačak ali ga službenici nedovoljno koriste. Grad Smederovo je pohvaljen kao najbolji u Srbiji.

Obavljeni su razgovori sa načelnicima uprava i, kako su rekli, narednih dana se očekuje puna primena elektronskog sitema za pribavljanje i dostavljanje podataka u svim lokalnih samoupravama na području Moravičkog upravnog okruga.

Ministarstvo državne uprave i loklane samouprave juče u Beogradu održalo je sastanak sa direktorom Kancelarije za informacione tehnoloigije i elektronsku upravu i načelnicima upravnih okruga na kojem je dat zadatak načelnicima upravnih okruga da se neposredno uključe i obezbede punu primenu informacionog sistema eZUP u jedinicama loklanih samouprava na svojoj teritoriji u što kraćem roku, te da ko to ne bude učinio da se izvrši inspekcijski nadzor od strane upravne inspekcije i preduzmu zakonom propisane mere protiv odgovornih lica i pojedinaca.

You may also like...

1 Response

  1. Sale kaže:

    Nasima je lakse da kazu da predjes na drugi salter ,nego da oni traze po kompijuteru…

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *