Radionica „Golija – prelaz od planiranja ka razvoju“

U Ivanjici je održana druga radionica za izradu akcionog plana za razvoj Golije posvećena definisanju vizije razvoja Golije i identifikovanju projektnih ideja, u okviru projekta „Golija – prelaz od planiranja ka razvoju“, koji finansiraju Evropska unija i Vlada Švajcarske, preko razvojnog programa Evropski PROGRES, i Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacije, sa ciljem da se postaviti strateški okvir za razvoj Golije.

IL-golija-radionica-1 Radionica „Golija – prelaz od planiranja ka razvoju“

Prisutne je na početku pozdravio predsednik opštine Ivanjica, Zoran Lazović, ističući da se mora istrajati sa planom održivog razvoja planinske lepotice Golije koja je ponos ovog kraja.

  • IL-golija-lazovic-z Radionica „Golija – prelaz od planiranja ka razvoju“Izuzetno je važno da stvorimo dobar ambijent kako bi lokalno stanovništvo  sa tog područja imalo kvalitetnije uslove za život i rad. To ćemo postići upravo dobrim planiranjem kada je reč o infrastrukturnim objektima ali i očuvanjem zaštićenog područja i prirodnog blaga koje poseduje ova planina.-rekao je Lazović.

Projekat ‘’ Golija – prelaz od planiranja ka razvoju“  pokrenut je da bi se uradila nedostajuća planska dokumentacija koja se odnosi na planove detaljne regulacije za koridore infrastrukture na području Parka prirode i izradu akcionog plana.

IL-golija-radionica Radionica „Golija – prelaz od planiranja ka razvoju“

Nakon početnih analiza, definisanja strateških ciljeva i mera, održani su  okrugli stolovi i javni forumi šireg kruga aktera sa ciljem jasnije  zajedničke vizije razvoja Golije i identifikaciju određenih projektnih ideja koje bi trebalo da budu unete u akcioni plan razvoja Golije.

  • IL-veljovic-v Radionica „Golija – prelaz od planiranja ka razvoju“Došli smo do ključnih elementa značajnih za valorizaciju samog područja Parka prirode Golija u smislu vrednovanja kulturnog i prirodnog nasleđa i određenih rešavanja infrastrukturnih problema važnih za stanovništvo tog kraja kao i same podrške pri  brendiranju i zaštiti njihovih tradicionalnih proizvoda. Konačno će sve biti verifikovano i razrađeno na trećoj radionici planiranoj za početak naredne godine.-rekao je menadžer projekta „Golija – prelaz od planiranja ka razvoju“, Viktor Veljović, dodajući: Kroz projekat striktno smo se fokusirali na  planove detaljne regulacije ključnih koridora infrastrukture koji obuhvataju turistički put Golije, sistem vodosnabdevanja i kanalizacije kao i elektrodistributivnu mrežu. Ova četiri ključna elementa pokrivaju 700 kilometara koridora na području Parka prirode a osim toga obuhvataju i niz seoskih sistema u celom paketu.  Sami planovi detaljne regulacije, urađeni na nivou pet lokalnih samouprava koje pokrivaju područje Golije,  treba da obezbede uslove za proglašenje javnog interesa i ekspropijaciju objekata javne namene i njihove izvođenje što je veoma bitno jer će aktivirati neke važne turističke segmente.  Zahvaljujući planovima detaljne regulacije u narednom periodu moći će da se radi i na tehničkoj dokumentaciji koja će omogućiti realizaciju krupnih  infrastrukturnih objekata.-zaključio je Veljović.

IL-golija-radionica2 Radionica „Golija – prelaz od planiranja ka razvoju“

Veoma je važno da država prepozna da je ovaj projekat od nacionalnog značaja, istakao je Nenad Glavinić, pomoćnik predsednika opštine Ivanjica.

  • IL-nenad-glavinic Radionica „Golija – prelaz od planiranja ka razvoju“Tada već možemo govoriti o samoj realizaciji. U suprotnom, ako  sve bude ostalo na lokalnim samoupravama, koje svojim budžetima ne mogu ispratiti zahteve ovog projekta, teško će doći do njegove implementacije.

 

Učesnici i učesnice radionice izabrali su  najbolje učeničke radove na konkursu „Moja Golija“ koji je trajao od maja do novembra 2017. godine. Pobednice konkursa su Kristina Filipović i Albina Kučević  iz Sjenice i Emina Ljajić iz Duge Polajne.

IL-golija-konkurs Radionica „Golija – prelaz od planiranja ka razvoju“IL-golija-konkurs2 Radionica „Golija – prelaz od planiranja ka razvoju“

Crteži đaka sedmog i osmog razreda iz pet osnovnih škola lokalnih samouprava na čijoj teritoriji se prostire Golija, poslužiće kao inspiracija svima uključenim u razvoj akcionog plana prilikom izrade zajedničke vizije razvoja Golije.

Projekat „Golija – prelaz od planiranja ka razvoju” ima za cilj da stvori uslove za održivi razvoj područja  Parka prirode „Golija“ i pored definisanja modela opšteg upravljanja razvojem područja Parka koji će biti izrađen u skladu sa nacionalnim okvirom i lokalnim kontekstom, podrazumeva i izradu nedostajuće planske dokumentacije za izgradnju ključnih infrastrukturnih koridora neophodnih za razvoj ove planine.

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *