Mali broj zahteva za subvencije u nabavci nove mehanizacije i opreme

3.377 Prema zvaničnim podacima kojima raspolaže Uprava za agrarna plaćanja...