Mali broj zahteva za subvencije u nabavci nove mehanizacije i opreme

2.603 Prema zvaničnim podacima kojima raspolaže Uprava za agrarna plaćanja...