Mali broj zahteva za subvencije u nabavci nove mehanizacije i opreme

3.555 Prema zvaničnim podacima kojima raspolaže Uprava za agrarna plaćanja...