Ivanjica planira izgradnju prihvatilišta za pse lutalice

Veliki broj napuštenih pasa na ulicama Ivanjice, naseljenih mesta i polja, predstavlja ozbiljan problem za građane i lokalnu samoupravu bez obzira na višegodišnje napore koji se čine da se njihova populacija drži pod kontrolom.

Ovaj problem rezultat je pre svega napuštanja kućnih ljubimaca od strane njihovih vlasnika. Sada već bivši, prepušteni su sami sebi u borbi za opstanak, a kao posledicu imamo nekontrolisano razmnožavanje čime se postojeći broj napuštenih životinja stalno uvećava.

Veoma važan uzrok ovakvoj situaciji su loše navike ljudi i njihova teška ekonomska situacija, pa nedostaju novčana sredstva za obeležavanje i vakcinaciju ljubimaca, što dovodi do njihovog izbacivanja na ulicu.

U terminologiji, napušten je svaki pas koji se nađe na javnom mestu bez nadzora vlasnika i koji nije registrovan i obeležen u skladu sa zakonom. Sa druge strane, lutalica je pas na javnom mestu bez nadzora vlasnika, ali je obeležen ugrađenim mikro čipom što omogućava pronalazak njegovog vlasnika.

IL-prihvatiliste-za-pse2 Ivanjica planira izgradnju prihvatilišta za pse lutalice

Za rešavanje ovog problema nadležna je lokalna samouprava. U skladu s tim, Skupština opštine Ivanjica je usvojila Program kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa, uzimajući u obzir specifičnosti svoje sredine. Program je nastao kao rezultat neslaganja sa dosadašnjim načinom rešavanja ovog problema, a cilj je humaniji i savremeniji pristup.

Program smanjenja broja napuštenih i pasa lutalica na javnim mestima sastoji se iz sedam faza koje se mogu tretirati i kao odvojeni projekti. Njihovoj realizaciji predhodiće usvajanje pratećih odluka nadležnih organa opštine i zainteresovanih udruženja građana.

Predlogom rešenja predviđeni su projekti izgradnje prihvatilišta, formiranja zoohigijenske službe pri komunalnom preduzeću, masovnog tretmana vlasničkih i nevlasničkih pasa, informisanja i edukacije građana, udomljavanja, i projekat sankcionisanja neodgovornih vlasnika u saradnji sa lokalnom komunalnom i republičkom veterinarskom inspekcijskom službom.

IL-prihvatiliste-za-pse3 Ivanjica planira izgradnju prihvatilišta za pse lutalice

Procenjuje se da na teritoriji Ivanjice i njenih sela ima više stotina pasa lutalica. Veliki broj u domaćinstvima nije registrovan odnosno čipovan, a svaki neevidentirani pas ili štene koga vlasnik izbaci na ulicu postaje napušteni pas i predstavlja opasnost za građane, a odgovornost za posledice napada na njih i imovinu, pada na teret lokalne samouprave.

Za njihovo hvatanje i odvođenje u azil, ali i za isplatu šteta od ujeda građana i klanja stoke, opština Ivanjica godišnje u proseku izdvoji oko 2.000.000 dinara. Tokom jedanaest meseci ove godine sa ulica ovog grada i drugih naseljenih mesta šinterske službe su uhvatile 250 napuštenih i pasa lutalica. Nakon vakcinacije i sterilizacije, najveći broj njih vraćen je na mesta odakle su i pokupljeni.

Prema rečima nadležnih u Ivanjici, juče usvojeni plan smanjenja populacije pasa lutalica trebao bi da se u potpunosti realizuje u narednih 3-5 godina.

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *