Dve godine primene Zakona o inspekcijskom nadzoru

Puna primena Zakona o inspekcijskom nadzoru, koji se prvenstveno odnosi na nadziranje neregistrovanih subjekata koji obavljaju delatnost, a nisu upisani u odgovarajući registar koji vodi Agencija za privredne registre ili drugi organ nadležan za upis osnivanja pravnog lica, dao je značajne rezultate u borbi protiv sive ekonomije, ali su uočeni i mnogi nasleđeni problemi koje treba rešavati.

Na sastanku predsednika Odbora za koordinaciju inspekcijskog nadzora Branka Ružića sa načelnicima svih upravnih okruga u Srbiji, održanom pre nekoliko dana u Užicu, zaključeno je da je neophodno i na nivou okruga obrazovati odbor za koordinaciju rada republičkih i loklanih inspekcija, poreske uprave i policije i drugih nadležnih državnih organa, na čijem čelu bi se nalazili načelnici upravnih okruga, kako bi se na potpuniji način sagledavali svi aspekti primene ovog zakona na teritoriji okruga.

Učesnici skupa su se složili u oceni da jedan broj inspekcija ima dosta problema u radu, koji se ogleda u nedovoljnom broju inspektora i tendenciji stalnog smanjivanja, a ima i onih koji još uvek nemaju mejl adrese, računare, lap topove, ili koriste vozila stara i preko 25 godina. Postoje i oblasti u Srbiji koje ne pokriva ni jedan inspektor, ili jedan obavlja poslove više inspekcija. Veliki problem je i što inspekcije godinama nisu kadrovski ojačavane, pa je prosek starosti inspektora 55 godina. Pri tom su im plate niske, a ukinut im je i inspekcijski dodatak.

  • IL-otvaranje-dom-trubaca-jolovic Dve godine primene Zakona o inspekcijskom nadzoruZaključkom sa sastanka zatraženo je da se inspekcije tehnički i kadrovski ojačaju, a radi povećanja efikasnosti u njihovom radu, planirana sredstva u budžetima ministarstava za opremu, potrošni materijal, registraciju i održavanje vozila transformišu okruzima, kao i da se da veća zakonska nadležnost načelnicima upravnih okruga nad radom svih organa državne uprave na svojoj teritoriji. I to očekujemo da će uskoro biti rešeno – rekao je za InfoLIGU Slobodan Jolović, načelnik Moravičkog upravnog okruga.

Odbor za koordinaciju rada inspekcija konstatovao je i da inspekcije imaju velikih problema sa prekršajnim sudovima jer često dolazi do zastarevanja predmeta, ili da postupci dugo traju. Sudovi ne daju povratne informacije inspekcijama, a nadziranim subjektima se izriču uglavnom opomene. Dodaje se i da ne postoji nikakva sudska praksa, da su različiti zahtevi za pokretanje postupka, te da sudije različito presuđuju i različito traže dopunu podataka. To dovodi do zastarevanja velikog broja postupaka jer uglavnom prođu i po dve godine a predmeti se drže u fiokama. U takvim slučajevima uloga inspekcije postaje bezpredmetna.

  • Uslovi za rad i stanje područnih jedinica organa državne uprave u Moravičkom okrugu, posebno kadrovska i tehnička opremljenost ali i ne popunjenost, su na znatno višem nivou u odnosu na mnoge druge sredine u Republici Srbiji“, kaže Jolović.

Koordinaciona komisija i Odbor za koordinaciju inspekcijskog nadzora, koji je osnovala Vlada Srbije koordiniše rad 42 različite inspekcije u 13 ministarstava, uz napomenu da se ovaj zakonski akt jedino ne primenjuje na Inspektorat odbrane.

Odbor za koordinaciju inspekcijskog nadzora ima 15 članova, predsednik je ministar državne uprave Branko Ružić a njegov zamenik državni sekretar u istom ministarstvu. Svih ostalih 13 članova uglavnom čine rukovodioci republičkih inspekcija.

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *