Šta ne treba raditi na dan krsne slave

6.348 „Sveta Slava, kao opštehrišćansko i svecrkveno slavljenje Boga i...