Šta ne treba raditi na dan krsne slave

9.415 „Sveta Slava, kao opštehrišćansko i svecrkveno slavljenje Boga i...