Šta ne treba raditi na dan krsne slave

17.173 „Sveta Slava, kao opštehrišćansko i svecrkveno slavljenje Boga i...