Šta ne treba raditi na dan krsne slave

5.970 „Sveta Slava, kao opštehrišćansko i svecrkveno slavljenje Boga i...