Šta ne treba raditi na dan krsne slave

14.643 „Sveta Slava, kao opštehrišćansko i svecrkveno slavljenje Boga i...