Šta ne treba raditi na dan krsne slave

4.694 „Sveta Slava, kao opštehrišćansko i svecrkveno slavljenje Boga i...