Šta ne treba raditi na dan krsne slave

8.751 „Sveta Slava, kao opštehrišćansko i svecrkveno slavljenje Boga i...