Finalna faza rekonstrukcije puteva u saradnji sa Vojskom Srbije (VIDEO)

2.982 Radovi na rekonstrukciji putnih pravaca od vitalnog značaja za...