Ivanjica dobila 87,6 miliona za uređenje obaloutvrda

4.666 Opštini Ivanjica odobreno je 87,6 miliona dinara za sanaciju...