Pravilnik za subvencionisanu nabavku opreme, mašina i priplodnih grla

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Pravilnik o podsticajima za nabavku novih mašina, opreme i kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje. Pravilnikom se bliže propisuju vrste, uslovi i načini podsticaja, obrasci zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje i maksimalni iznos podsticaja po korisniku.

Podsticaji obuhvataju podršku programima:

 1. za podršku investicijama za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura, i to:
 • nove mehanizacije i opreme za navodnjavanje;
 • nove mehanizacije i opreme za zaštitu od bolesti, štetočina, korova, grada, niskih i visokih temperatura;
 • novih mašina i opreme za obradu zemljišta, setvu, sadnju, prihranjivanje/đubrenje, rezidbu, berbu/žetvu i transport;
 • novih plastenika i opreme za proizvodnju u zaštićenom prostoru;
 • nove opreme i mašina za pripremu proizvoda za tržište.
 1. za podršku investicijama za nabavku novih mašina, opreme i kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne stočarske proizvodnje, i to:
 • nove opreme i mehanizacije za poboljšanje  organizacije i efikasnosti stočarske proizvodnje i pripremu, distribuciju i skladištenje koncentrovane i kabaste stočne hrane;
 • nove opreme i mehanizacije za manipulaciju, separaciju i distribuciju čvrstog i tečnog stajnjaka;
 • nove opreme kojom se štiti dobrobit životinja;
 • kvalitetnih priplodnih grla;
 • nove opreme za ribnjake;
 • nove opreme za pčelarstvo;
 • nove opreme za proizvodnju konzumnih jaja.

Investicije za koje se odobravaju podsticaji preciznije su određene u tabeli, koja je sastavni deo ovog pravilnika.

Podsticaj mogu ostvariti lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i čija su gazdinstva u aktivnom statusu i to: fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva; preduzetnik; privredno društvo; zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu, srednja škola i naučnoistraživačka organizacija u oblasti poljoprivrede.

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem zahteva za odobravanje prava na podsticaje ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja, za svaku kalendarsku godinu u periodu od 15. aprila do 1. jula tekuće godine.

Uz obrazac Zahteva za odobravanje prava na podsticaje podnosilac, pored ostalog, dostavlja predračun za nabavku nove mašine i opreme ili kvalitetnog priplodnog grla, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahteva, obrazac izjave dobavljača da može izvršiti isporuku predmeta investicije iz predračuna u roku od 150 dana od dana izdavanja predračuna, kao i da nema svojstvo povezanog lica sa podnosiocem zahteva.

Ukoliko, nakon administrativne provere Uprava donese rešenje o odobravanju prava na podsticaj, podnosiocu se pored određenog maksimalnog iznosa podsticaja koji može ostvariti, utvrđuje i rok koji ne može biti duži od 90 dana od prijema rešenja, da u potpunosti realizuje investiciju iz predračuna i podnese zahtev za isplatu podsticaja.

U skladu sa uredbom kojom se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2017. godini, podsticaji se utvrđuju u iznosu od 50 % od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, odnosno u iznosu od 65 % od ove vrednosti u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi. Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 3.000.000 dinara.

Pravo na podsticaje se odobrava po redosledu podnošenja zahteva, do utroška sredstava.

Izuzetno, pravo na podsticaje za 2017. godinu ostvaruje lice koje je u potpunosti realizovalo investiciju u periodu od 16. oktobra 2016. godine do dana podnošenja zahteva za isplatu podsticaja.

Ovde možete preuzeti kompletan pravilnik koji sadrži tabelu prihvatljive opreme, mehanizacije i kvalitetnih priplodnih grla, zahtev za odobravanje prava na podsticaje i izjavu podnosioca zahteva.

pdf-icon Pravilnik za subvencionisanu nabavku opreme, mašina i priplodnih grlaPravilnik o podsticajima za nabavku novih mašina, opreme i kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje. 

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *