Prijavljivanje za besplatne košnice do 22.decembra

Projekat „Žena i matica – lideri društva“, koji je u toku, finansiran je od strane Evropske unije, Vlade Švajcarske i Vlade Republike Srbije preko programa Evropski PROGRES, a realizuje i sufinansira Opština Ivanjica.

Jedna od aktivnosti projekta „Žena i matica – lideri društva“ je i raspisivanje javnog poziva za odabir 15 žena kandidatkinja koje će dobiti 10 košnica sa rojevima pčela. Javni poziv je otvoren 7. decembra i trajaće do 22. decembra tekuće godine. Komisija za odabir kandidatkinja je imenovana od strane predsednika opštine i njen zadatak je da nakon završetka konkursa u skladu sa definisanim kriterijumima izvši rangiranje pristiglih prijava i donese odluku o odabiru u uži krug kandidatkinja. Nakon spovedene edukacije na temu „Pčelarstvo za početnike“ , Komisija će objaviti konačnu listu. U okviru projekta, 22. i 23. decembra 2016. godine biće organizovano predavanje na temu ekonomsko osnaživanje žena gde će moći da učestvuju svi zainteresovani.– ističe Milka Kaplanović, koordinator za lokalni ekonomski razvoj opštine Ivanjica.

Menadžer projekta „ Žena i matica-Lideri društva“, Ivana Paunović, navodi koje kandidatkinje se mogu javiti na Javni poziv i koji su to kriterijumi i dokumenta potrebna za učešće.

Pravo učešća imaju isključivo žene sa seoskog područja naše opštine, koje nisu korisnice penzije ili u radnom odnosu. Na ovaj način želimo da podržimo i osnažimo ženu koja je već izabrala da živi i radi na selu, i motivišemo je pružanjem šanse za socijalni i ekonomski napredak, u vidu bespovratnih sredstava koje dodeljujemo. Važno je istaći i to da pravo učešća nemaju žene koje već poseduju košnice sa rojevima, nalaze se u gradskom području opštine ili ne poseduju fizičke uslove za držanje košnica i bavljenje pčelarstvom.-rekla je Paunovićka.

Dokumenta potrebna za prijavu na konkurs su : prijavni obrazac, fotokopija lične karte ili odštampana očitana lična karta, potvrda o evidenciji da se lice vodi kao nezaposleno kod Nacionalne službe za zapošljavanje ili fotokopija zdravstvene knjižice, izvod iz registra poljoprivrednog gazdinstva sa podacima o nosiocu i članovima domaćinstva, overena izjava o broju članova zajedničkog domaćinstva, izvod iz registra poljoprivrednog gazdinstva sa podacima o stočnom fondu, izvod iz registra poljoprivrednog gazdinstva sa podacima o gazdinstvu, dokaz o visini primanja svih članova domaćinstva ( fotokopija zdravstvene knjižice članova domaćinstva/ potvrda zaposlenih lica o visini mesečne naknade (za prethodna tri meseca)/ fotokopiran penzioni ček, itd..).

Želim da naglasim i to da prednost na ovom javnom pozivu imaju žene koje pripadaju nekoj od kategorija ranjivih i marginalizovanih grupa, pa takva lica trebaju da prilože i dodatnu dokumentaciju, i to : samohrane majke – fotokopija rešenja o razvodu braka ili izvod iz matične knjige umrlih; lica sa invaliditetom – potvrda o stepenu invaliditeta; izbegla lica – fotokopija rešenja o izbegličkom statusu ili izbeglička legitimacija; lica koja su proglašena tehnološkim viškom – fotokopija rešenja o proglašenju tehnološkog viška.-zaključiča je menadžer projekta Ivana Paunović.

Informacije u vezi sa javnim pozivom mogu se dobiti svakog radnog dana od 07:30 do 15:30 časova u kancelariji za lokalni ekonomski razvoj br. 31 koja se nalazi u opštinskoj zgradi, ili putem telefona 032/664-425.

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *