Okrugli sto o nasilju nad ženama

Globalna kampanja ”16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama” koja je počela danas na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i završava se 10. decembra na Međunarodni dan ljudskih prava, obeležena je i u Ivanjici.

Okrugli sto pod nazivom “Odgovor javnih službi na nasilje u porodici i partnerskim odnosima”, okupio je predstavnike potpisnika Sporazuma o saradnji lokalnih institucija u prevenciji i sprečavanju nasilja u porodici: policije, tužilaštva, suda, zdravstvenih i obrazovnih ustanova, nevladinih organizacija i medija.

Na području opštine Ivanjica tokom protekle tri godine konstano je beležen porast broja nasilja u porodici i partnerskim odnosima. U ovom periodu je ubijena i jedna žena od strane svog supruga, čulo se na skupu. Drastičan primer predstavlja prošla godina kada je Ivanjica imala gotovo duplo više slučajeva nasilja nego druge opštine Srbije iste ili slične veličine. Uglavnom se radilo o fizičkom i psihičkom nasilju nad ženama.

Porazna statistika kaže da razlozi za nasilje u našem okruženju, leže pre svega u tradiciji, ruralnoj sredini koja sobom nosi izvitoperene vrednosti odnosa između muškog i ženskog pola, alkoholizmu… Od ukupnog broja slučajeva evidentiranog nasilja, gotovo dve trećine su klasifikovane kao krivična dela.

Utešni podatak je, da se tokom ove godine broj slučajeva nasilja smanjio, posebno u odnosu na 2015. godinu.

Muško nasilje nad ženama je svaki čin protiv ženine volje, a koji je ugrožava psihički, fizički, seksualno ili ekonomski. Nasilnik može biti član porodice (muž, sin, otac, brat, ujak…) ili bilo koji poznati (prijatelj, poznanik, šef, kolega) ili nepoznati muškarac. Važno je znati da se nasilje može desiti svakoj ženi i da nasilje nije posledica ženinog ponašanja nego sistema patrijarhata u kome muškarci imaju moć, a nasilje nad ženama je način da oni tu moć održe. Nasilje nad ženama je tokom hiljada godina istorije podstaknuto od svake duštvene zajednice sve do danas.

IL-Biljana-Stevanovic Okrugli sto o nasilju nad ženama

Biljana Stevanović, psiholog

Uloga Centra  za socijalni rad u Ivanjici je da koordinira rad ostalih službi, a prvenstveno da pruža pomoć i podršku žrtvama nasilja. Ukoliko je potrebno žrtvama se obezbeđuje smeštaj u prihvatilište ili sigurnu kuću, pruža se materijalna podrška (novac, odeća, hrana), pravna pomoć, psihosocijalna podrška, upućuju se na saradnju sa drugim ustanovama i informišu o svojim  pravima, kao i postupcima i procedurama u postupanju drugih službi. Centar za socijalni rad može pokrenuti porodičnopravne i krivičnopravne postupke za zaštitu žrtava nasilja”, rekla je za InfoLIGU psiholog Biljana Stevanović, supervizor u Centru za socijalni rad u Ivanjici.

Zaključak današnjeg skupa je da se ovim globalnim problemom moramo baviti svih 365 dana u godini, kao i da je potrebna stalna edukacija društva da je bilo kakvo nasilje nad ženama nedopustivo.

Ovom stavu pomoći će i novi Zakon o sprečavanju nasilja u porodici koji je usvojen u parlamentu.

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *