Poražavajuće

2.302 Zabrinavajuća slika Srbije. Ljudi sa fakultetskim diplomama posao traže...